Følg Norges sjømatråd

Stabil lakseeksport i mai

Pressemelding   •   jun 03, 2015 05:59 CEST

Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i mai. Det er samme verdi som i mai i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

- Laksemarkedet har utviklet seg som forventet etter utestengelsen av norsk laks til det russiske markedet, sier Bjørn-Erik Stabell, markedssjef for laks i Norges sjømatråd. 

- Mens eksporten til Øst-Europa går tilbake, øker eksporten til kjernemarkedene i EU. Spesielt gledelig er den positive utviklingen til det største eksportmarkedet Frankrike. Dette er et marked som har hatt negativ utvikling de siste årene, men vi ser nå at utviklingen har snudd, sier Stabell. 

Det ble eksportert 84 739 tonn laks i mai måned målt i produktvekt. Det er en økning på fire prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

Hittil i år er det eksportert laks for 18,1 milliarder kroner. Det er 97 millioner kroner mer enn for samme tid i fjor. Eksportvolumet hittil i år, målt i produktvekt, har økt med sju prosent til 408 000 tonn sammenlignet med fjoråret.

Noe lavere laksepris

Pris for fersk hel laks var i mai på 38,47 kroner per kilo. Det er fem prosent lavere enn for samme måned i fjor. Lakseprisen i mai var fire prosent lavere enn gjennomsnittsprisen i april.

Fortsatt vekst til EU

Det ble eksportert norsk laks til EU for nær 2,7 milliarder kroner i mai. Det tilsvarer en økning på ni prosent fra samme måned i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, var i mai på 65 504 tonn. Det er en økning på 14 prosent fra mai i fjor. Polen, Frankrike og Storbritannia var de største markedene for norsk laks i mai.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 521 millioner kroner i mai. Det er en økning på seks prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten drives av en volumøkning på 1 331 tonn, som er 13 prosent mer enn for samme måned i fjor. 

Det ble eksportert laks til USA for 180 millioner kroner i mai. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med mai i fjor. Eksportert volum har økt med 35 prosent.

Nedgang for ørret

Det ble eksportert ørret for 157 millioner kroner i mai. Det tilsvarer en reduksjon på 45 millioner kroner eller 22 prosent fra mai i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, ble redusert med 15 prosent til totalt 3 760 tonn. Hviterussland var vårt største marked for ørret i mai og volumet økte med 131 prosent til totalt 1 107 tonn.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet