Følg Norges sjømatråd

​Sterkt kvartal for lakseeksporten

Pressemelding   •   apr 09, 2015 05:59 CEST

Norge eksporterte laks for 11,2 milliarder kroner i årets første kvartal. Det er en økning på fem prosent, eller 536 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 243 300 tonn laks i første kvartal. Det er en økning på 11 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Norge eksporterte laks for 4,2 milliarder kroner i mars. Det er en økning på 14 prosent eller 533 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 93 600 tonn laks i mars. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Økt utbud fra Norge kombinert med en svekket norsk krone mot de viktigste valutaene, har bidratt til verdivekst for norsk laks. Etter at store deler av eksporten til Øst-Europa har falt bort, har norske eksportører funnet alternative markeder for laksen, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef laks og ørret hos Norges sjømatråd.

Lavere pris for norsk laks

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i første kvartal på 42,55 kroner per kilo. Det er ni prosent eller 4,12 kroner lavere enn i første kvartal i fjor. Eksportprisen for fersk hel laks var i mars 41,48 per kilo. Det er seks prosent eller 2,44 kroner lavere enn for mars i fjor.

Eksportvekst til EU

Norge eksporterte laks til EU for 8,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er 14 prosent høyere enn for første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 183 000 tonn laks til EU i første kvartal. Det er en økning på 22 prosent eller 32 600 tonn sammenlignet med første kvartal i fjor. EU er det viktigste markedet for norsk laks og andelen av totaleksporten fra Norge til EU, målt i volum, har økt fra 69 prosent i første kvartal i fjor til 75 prosent i første kvartal i år. Viktigste markeder for norsk laks i EU, var i første kvartal Polen og Frankrike. Storbritannia var markedet med størst vekst i første kvartal, både målt i verdi og volum, og er dermed Norges tredje største lakseeksportmarked. I første kvartal eksporterte Norge 19 700 tonn laks til en verdi av 903 millioner til Storbritannia. Det er en økning på 36 prosent målt i volum og 37 prosent målt i verdi sammenlignet med første kvartal 2014.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte laks til Asia for 1,87 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 19 prosent, eller 301 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 38 700 tonn norsk laks til Asia i første kvartal. Det er en økning på 26 prosent fra første kvartal i fjor.

Eksporten av norsk laks til USA forsetter å øke etter en periode med kraftig vekst gjennom fjoråret. Norge eksporterte laks til USA for 566 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 29 prosent fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 9 000 tonn laks til USA i første kvartal. Det er en økning på 41 prosent eller 2 600 tonn fra første kvartal i fjor.

Lavere eksport av ørret

Norge eksporterte ørret for 460 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 26 prosent eller 165 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert nær 10 000 tonn ørret i første kvartal. Det er en reduksjon på 22 prosent fra første kvartal 2014.

I mars ble det eksportert ørret for 181 millioner kroner. Det er en nedgang på 18 prosent eller 41 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 4 100 tonn ørret i mars. Det er en reduksjon på 620 tonn. Største kjøpere av ørret fra Norge er Hviterussland og Polen. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet