Gå videre til innhold
Foto: Norges sjømatråd
Foto: Norges sjømatråd

Pressemelding -

Svak norsk krone i august ga ny vekst for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

- Kronesvekkelsen er hovedårsaken til økningen i eksportverdien. I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme måned i fjor. Dette forklarer nesten hele verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Se flere nøkkeltall her!

Her er fem høydepunkter fra sjømateksporten i august:

1. Størst verdivekst til USA

Når det gjelder verdensdelene, er det Nord-Amerika, der USA er største marked, som hadde størst verdivekst i august. Eksportverdien til dette markedet økte med 24 prosent, til totalt 1,5 milliarder kroner. Det utgjorde 10,4 prosent av den totale norske sjømateksporten i august målt i verdi.

- USA blir et stadig større og viktigere marked for oss. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne forrige august-måned hvor over 10 prosent av verdien til norsk sjømateksport gikk til Nord-Amerika, forklarer Chramer.

2. To og et halvt år på rad med verdivekst for laks

Blant de største eksportproduktene var det i august nedgang i volum for makrell, fersk og fryst laksefilet og fryst torsk, mens det var volumvekst for fersk hel laks og ørret.

- Også i august passerte norsk laks en total eksportverdi på over 10 milliarder kroner. Dette er den 30. måneden på rad med verdivekst, og det viser hvilken sterk posisjon norsk laks har ute i markedene. Prisene på fersk hel laks og ørret målt i euro er likevel lavere enn på samme tid i fjor, understreker Chramer.

3. Økt turisme løfter utekonsumet

I de tre sommermånedene juni, juli og august eksporterte Norge sjømat for 41,3 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 14 prosent.

- Denne sommeren har vært preget av at turismen i stor grad er tilbake til nivået før koronapandemien, spesielt i Europa. En utpreget turistdestinasjon som Portugal er et eksempel på det. Landet er Norges største marked for klippfisk av torsk, og her har utekonsumet i mai og juni tatt seg opp sammenlignet med i fjor. Det er godt nytt for norsk sjømateksport, da restaurantmarkedet er et viktig og godt betalende marked, sier Christian Chramer.

4. God måned for levende kongekrabbe

For de villfangede artene ga reduserte landinger av makrell i august utslag i lavere eksportvolum, mens kongekrabben har lagt bak seg en historisk sterk verdimessig august.

- Etterspørselen etter levende kongekrabbe har tatt seg opp i det asiatiske markedet. I august så vi dette i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. Her var det spesielt stor vekst til Hongkong SAR og til Kina, forklarer Chramer.

5. Slik var tallenes tale for august-eksporten

 • Dette er de tre største markedene for norsk sjømateksport i august målt i verdi: Polen, USA og Danmark.
 • Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 435 millioner kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 30 161 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i august. Dette er 1 færre enn samme måned i fjor.

Milliardvekst for laks

 • Norge eksporterte 125 041 tonn laks til en verdi av 10,7 milliarder kroner i august
 • Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 6 prosent
 • Polen, USA og Nederland var de største markedene for laks i august

Eksportverdien for norsk laks er den høyeste som er målt i en august måned.

- Den er foreløpig den siste i en rekke på 30 måneder med kontinuerlig vekst i verdien målt mot samme periode året før. Vi må tilbake til mai 2011 for å finne en like lang kontinuerlig vekstperiode, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

To faktorer bidrar

Veksten er drevet av en økning i etterspørselen etter koronapandemien og en svekket norsk krone.

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 420 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Polen endte på 24 412 tonn, noe som er 15 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Vekst for fersk torsk

 • Norge eksporterte 2 403 tonn fersk torsk til en verdi av 139 millioner kroner i august
 • Verdien økte med 49 millioner kroner, eller 55 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 46 prosent
 • Danmark, Nederland og Sverige var de største markedene for fersk torsk i august

Eksportvolumet for fersk hel villfanget torsk økte med 363 tonn, eller 25 prosent, til totalt 1 812 tonn. Samtidig økte eksportverdien med 35 prosent, fra 66 til 89 millioner kroner.

Torsk fra oppdrett står for 14 prosent av eksportvolumet

For oppdrettstorsk var det ingen eksport i august i fjor, mens det i år ble eksportert 408 tonn fersk hel oppdrettstorsk til en verdi av 26,7 millioner kroner.

- Dermed ligger det an til at det vil bli eksportert oppdrettstorsk i alle årets måneder i 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Hittil i år har det blitt eksportert 5 753 tonn oppdrettstorsk. Det tilsvarer 14 prosent av det totale eksportvolumet for fersk torsk fra Norge.

Nedgang for fryst torsk

 • Norge eksporterte 3 618 tonn fryst torsk til en verdi av 209 millioner kroner i august
 • Verdien falt med 99 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Volumet falt med 37 prosent
 • Storbritannia, Latvia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i august

Nedgangen i eksportvolum til Kina fortsetter, og eksportvolumet for fryst hel torsk falt hele 77 prosent i august, til kun 394 tonn.

Også til Storbritannia faller eksporten av fryst hel torsk mye, med en nedgang på hele 59 prosent, til 488 tonn. Eksportvolumet av fryst filet av torsk til Storbritannia er imidlertid nær doblet. Her er det en vekst på 97 prosent, til 365 tonn.

Europas eksportandel øker

- Trenden med at en stadig større andel av eksporten går til europeiske destinasjonsland fortsetter. Hittil i år står Europa for 72 prosent av eksportverdien til fryst torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Dette er den høyeste andelen til Europa siden 2015.

- Sterkere etterspørsel i Storbritannia og en nedgang til bearbeidingsmarkedet Kina er hovedårsakene bak dreiningen, forklarer Brækkan.

God august for klippfisk

 • Norge eksporterte 7 668 tonn klippfisk til en verdi av 506 millioner kroner i august
 • Verdien økte med 94 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 20 prosent
 • Portugal, Kongo-Brazzaville og Brasil var de største markedene for klippfisk i august

Eksportverdien for klippfisk av sei økte med 25 prosent i august, til totalt 218 millioner kroner. Samtidig økte eksportvolumet med 27 prosent, til 4 800 tonn.

For klippfisk av torsk økte eksportverdien 27 prosent, til totalt 236 millioner kroner, mens eksportvolumet økte 12 prosent, til totalt 2.000 tonn. Eksportvolumet for klippfisk av torsk har nå økt i tre måneder på rad.

Størst vekst til Portugal

- Portugal, som er vårt største marked for klippfisk av torsk, hadde størst verdivekst i august, med en økning i eksportverdi på 35 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til Portugal endte på 1 584 tonn, noe som er 10 prosent høyere enn samme måned i fjor. Av dette var 1 516 tonn klippfisk av torsk.

Hittil i år er eksportvolumet for klippfisk av torsk til Portugal 10 prosent lavere enn i fjor, mens vårt nest største marked Brasil har en vekst på 7 prosent.

Historisk høye klippfiskpriser

Utviklingen i hjemmekonsumet i Portugal viser i likhet med eksportvolumet en nedgang i år. Selv om klippfiskprisene i dagligvarehandelen har falt noe siden slutten av fjoråret, er de fortsatt på et historisk høyt nivå.

- Dette bidrar til å dempe konsumet. Utekonsumet har imidlertid tatt seg opp, og både i mai og juni var det en vekst sammenlignet med samme periode i fjor. Det kan ha en sammenheng med at turismen i Portugal fortsetter veksten som vi har sett gjennom hele året, sier Norges sjømatråds utsending til Portugal, Trond Rismo.

Sterk måned for saltfisk

 • Norge eksporterte 1 026 tonn saltfisk til en verdi av 76 millioner kroner i august
 • Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 7 prosent
 • Portugal, Canada og Italia var de største markedene for saltfisk i august

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 21 millioner kroner, eller 72 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 530 tonn, noe som er 21 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Volumvekst for tørrfisk

 • Norge eksporterte 226 tonn tørrfisk til en verdi av 20 millioner kroner i august
 • Verdien falt med 1 million kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 74 prosent
 • Mexico, Nigeria og Italia var de største markedene for tørrfisk i august

Hovedårsaken til veksten i volum i august var en kraftig økning i eksporten av tørket filet av lange, hvor nesten alt gikk til Mexico. Hele 177 tonn tørket filet av lange ble eksportert til Mexico i forrige måned.

Eksporten til Mexico økte mest

- Dette gjør også at Mexico er det markedet som hadde størst verdivekst for tørrfisk i august. Økningen var på 11 millioner kroner, eller 547 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til Mexico i august er 607 prosent høyere sammenlignet med samme måned i fjor.

Kraftig volumnedgang for tørrfisk av torsk

Eksportvolumet av hel tørrfisk av torsk var kun på 12 tonn i august, en nedgang på hele 86 prosent, fra 83 tonn i fjor. Italia var som vanlig største destinasjon, med 7 tonn og en eksportverdi på 2,2 millioner kroner.

- Det lave eksportvolumet for tørrfisk av torsk i august kan tyde på at lagrene fra fjorårets produksjon nå er mer eller mindre tomme. Eksporten av årets produksjon vil starte for fullt i månedene framover, forklarer Brækkan.

God august for sild

 • Norge eksporterte 15 740 tonn sild til en verdi av 300 millioner kroner i august
 • Verdien økte med 89 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 11 prosent
 • Polen, Nederland og Litauen var de største markedene for sild i august

Nordsjøsildefisket tok seg opp i august, med 52 000 tonn landet av norske og utenlandske båter. Til sammenligning ble det landet 20.000 tonn i august i fjor. Dette gjenspeiles i økte eksportvolum ut av Norge.

God etterspørsel i filetmarkedene

Fortsatt er det god etterspørsel i filetmarkedene, og da spesielt til det viktige polske markedet. I tillegg til å ha et høyt konsum, produserer Polen også for det tyske markedet.

- Her er det for tiden en god utvikling, og eksportverdien for norsk sild til Polen har hittil i år en verdivekst på 40 prosent og en volumvekst på 25 prosent, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Lave landinger ga svak august for makrell

 • Norge eksporterte 7 898 tonn makrell til en verdi av 173 millioner kroner i august
 • Verdien falt med 319 millioner kroner, eller 65 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Volumet falt med 73 prosent
 • Vietnam, Egypt og Taiwan var de største markedene for makrell i august

De to siste årene har makrellsesongen startet uvanlig tidlig på grunn av mangel på tilgang til å fiske makrell i britiske farvann, og en høy kvote.

- Med inngåelsen av en bilateral makrellavtale med Storbritannia 8. juni i år, og en reduksjon i kvoten på nesten 19 prosent, var det ventet at sesongen ville starte betydelig senere i år, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Prisnedgang på hel fryst makrell

I august ble det landet 49 500 tonn sammenlignet med 99 000 tonn i samme måned i fjor.

- Det har vært meldt om høye priser til fiskerne på makrell-leveransene i august. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisen på eksport av hel fryst makrell, er det her en nedgang sammenlignet med de fire foregående månedene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Historisk eksportmåned for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 392 tonn kongekrabbe til en verdi av 177 millioner kroner i august
 • Verdien økte med 74 millioner kroner, eller 73 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Det er en vekst i volum på 101 prosent
 • Hongkong SAR, USA og Sør-Korea var de største markedene for kongekrabbe i august

August er tradisjonelt den sterkeste måneden for eksport av kongekrabbe. Da er etterspørselen etter levende kongekrabbe i Asia høy samtidig som den russiske sesongen på rød kongekrabbe ikke er kommet i gang ennå.

Økte eksportvolum og historisk høy eksportverdi

- Årets august er i så måte intet unntak. Økte landinger sammenliknet med i fjor gir utslag i økte eksportvolum. Faktisk er det en rekordhøy eksportverdi for kongekrabbe i en enkeltmåned . Den er 28 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i august 2021, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Målt i volum er eksporten i august kun slått av august 2018.

Størst vekst til Hongkong SAR

- Hongkong SAR fortsetter veksten vi har sett hittil i år og er både det største markedet og vekstmarkedet denne måneden, med en økning i eksportverdi på 36 millioner kroner, eller 230 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Voraa.

August har tradisjonelt vært en sterk måned for eksport av levende kongekrabbe til Hongkong SAR og Kina.

Økende etterspørsel etter at koronarestriksjonene opphørte

- Etter at koronarestriksjonene i disse markedene ble opphevet tidligere i år, har det vært en økende etterspørsel etter kongekrabbe. Det gjelder spesielt til hotell-, restaurant- og kantinesegmentet, som er en viktig vekstdriver, sier Norges sjømatråds utsending til Kina, Andreas Thorud.

Nedgang for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 33 tonn snøkrabbe til en verdi av 3 millioner kroner i august
 • Verdien falt med 8 millioner kroner, eller 74 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Volumet falt med 50 prosent
 • Indonesia, USA og Nederland var de største markedene for snøkrabbe i august

Indonesia hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 1 million kroner, mot ingenting i fjor.

Verdivekst og volumfall for reker

 • Norge eksporterte 1 704 tonn reker til en verdi av 120 millioner kroner i august
 • Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med august i fjor
 • Volumet falt med 22 prosent
 • Sverige, Storbritannia og Danmark var de største markedene for reker i august

Høy aktivitet i rekefisket i Barentshavet og økte landinger av kokte skallreker ga utslag på eksporten av reker i august, med en eksport på 916 tonn til 44 millioner kroner. Det er en økning i verdi på 41,5 millioner kroner og i volum 876 tonn.

Det er volumet som driver økningen, mens eksportprisen på 47,93 kroner i snitt går tilbake med 19 prosent sammenliknet med august i fjor.

Størst verdivekst til Ukraina

- Ukraina har størst verdivekst for reker totalt, med en økning i eksportverdi på 14 millioner kroner i august sammenlignet med samme måned i fjor. Det skyldes at det i august i fjor kun gikk 2 tonn, mot 239 tonn i år, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Hittil i år er Ukraina det 6. største markedet for norske reker og det største vekstmarkedet for fryste, skallreker.

Norge er en viktig tilbyder

- Utviklingen hittil i år viser at det er et behov for sunne proteinkilder som er lette å tilberede, slik som reker, og her har Norge blitt en viktig tilbyder til markedet, forklarer Josefine Voraa.

Volumnedgangen i august skyldes en nedgang i eksporten av fryste, rå industrireker til Island.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.

Kontakter

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124
Eivind Hestvik Brækkan

Eivind Hestvik Brækkan

Sjømatanalytiker Ansvarlig for hvitfisk og konvensjonell +47 952 01 322

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.