Gå videre til innhold
Lakseeksporten i første kvartal økte med 23 prosent til Asia. Fotograf: Tom Haga
Lakseeksporten i første kvartal økte med 23 prosent til Asia. Fotograf: Tom Haga

Pressemelding -

​Sterk verdiøkning for lakseeksporten

Norge eksporterte 233 000 tonn laks for 16,1 milliarder kroner i årets første kvartal. Det er en volumøkning på 3 prosent og en verdiøkning på 21 prosent, eller 2,8 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.

Norge eksporterte 91 000 tonn laks for 6 milliarder kroner i mars. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 24 prosent eller 1,2 milliarder kroner sammenlignet med mars i fjor.

- Fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks, har bidratt til nok et rekordsterkt første kvartal for norsk laks, sier Paul T. Aandahl, analytiker for laks og ørret hos Norges sjømatråd. Til tross for redusert volum, økte eksportverdien med hele 11 prosent til EU. Konsumentene møter nå sterk prisvekst i omtrent alle EU markedene. Dette har ført til reduserte volumer. Viktigste årsak er at færre kjøper laks i dag sammenlignet med for ett år siden. Selv om prisen har økt sterkt i første kvartal, øker eksportvolumet kraftig til Asia og USA, sier Aandahl.

Rekordsterk laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i første kvartal på 65,44 kroner per kilo. Det er 16 prosent høyere enn i første kvartal i fjor. Eksportprisen for fersk hel laks var i mars 61,42 per kilo. Det er 4 prosent høyere enn for mars i fjor.

Volumnedgang og verdivekst til EU

Norge eksporterte 164 000 tonn laks til EU for 10,9 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 5 prosent eller 8660 tonn og en verdiøkning på 11 prosent fra første kvartal i fjor. Viktigste markeder for norsk laks i EU, var i første kvartal Polen, Frankrike og Danmark. Danmark hadde størst vekst målt i volum med 2914 tonn, mens Frankrike hadde størst reduksjon med 4111 tonn.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte 43 149 tonn laks til Asia for 3,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 38 prosent, eller 863 millioner kroner fra første kvartal i fjor.

Norge eksporterte 14 000 tonn laks til USA for 1,3 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 49 prosent og en verdiøkning på 81 prosent fra første kvartal i fjor.

Reduksjon for ørret

Norge eksporterte 8700 tonn ørret for 680 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 53 prosent og en verdireduksjon på 24 prosent eller 217 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i første kvartal var Japan, Polen og Hviterussland

I mars ble det eksportert 3785 tonn ørret for 302 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 39 prosent eller 2405 tonn og en verdireduksjon på 3 prosent eller 10 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. 

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Relatert materiale

Relaterte nyheter