Gå videre til innhold
Markedsarbeidet for India vil nedjusteres og ivaretas fra hovedkontoret fra våren 2018.
Markedsarbeidet for India vil nedjusteres og ivaretas fra hovedkontoret fra våren 2018.

Pressemelding -

Sjømatrådet omorganiserer markedsarbeidet i India

Sjømatrådet er i en situasjon hvor redusert markedsavgift gir betydelig mindre midler å investere i markedene fremover. Det er allerede satt i gang en prosess for å redusere markedsinvesteringene for 2018. En konsekvens er at markedsarbeidet for India vil nedjusteres og ivaretas fra hovedkontoret fra våren 2018.

-Som et ledd i Sjømatrådets viktige oppgave med utvikling av nye markeder for norske sjømatprodukter, startet Sjømatrådet i mai 2016 opp et målrettet arbeid i India. Etter tøffe budsjettprioriteringer må Sjømatrådet dessverre endre innretningen på dette arbeidet. Fra å ha en egen markedsansvarlig for India, vil et nedjustert markedsarbeid fra våren 2018 ivaretas fra hovedkontoret, sier Børge Grønbech, prosjektleder, Risk Manager i Norges sjømatråd.

Sjømatrådets markedsansvarlig for India, Yogi Shergill, har siden mai 2016 lagt ned en betydelig innsats i å styrke sjømathandelen mellom Norge og India. Shergill har i perioden jobbet målrettet med å identifisere samarbeidspartnere og etablere nettverk for å utvikle kunnskapen om norske sjømatprodukter blant indiske selskaper og beslutningstakere. Samtidig har Shergill bidratt til å styrke norske eksportørers kunnskap om det indiske sjømatmarkedet.

Norske eksportører er i liten grad tilstede i India i dag. På sikt vil likevel landets størrelse, økonomiske vekst og ikke minst økende etterspørsel etter sjømat få større betydning også for norsk sjømateksport i fremtiden.

Sjømatrådet er opptatt av å finne en ny innretning på markedsarbeidet som ivaretar den kunnskapen som allerede er bygget opp og sikrer at arbeidet med markedsadgang og markedsanalyse videreføres. Dette gir et best mulig grunnlag for å øke markedsinnsatsen dersom budsjettrammer, markedsstrategi og markedssituasjonen skulle tilsi det.

Shergill vil fortsatt lede markedsarbeidet i India frem til utgangen av april 2018. Deretter vil markedsarbeidet i India ledes fra Sjømatrådets hovedkontor. 

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Børge Grønbech

Børge Grønbech

Direktør, globale operasjoner +47 909 11 172

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.