Følg Norges sjømatråd

Sjømatrådet inviterer ansatte i sjømatbedrifter til å hospitere

Pressemelding   •   jun 06, 2016 11:08 CEST

Norges sjømatråd inviterer nå ansatte i norske sjømatbedrifter til å hospitere i Sjømatrådet i ett år. Sjømatrådet har i mange år tilbudt internships til ungdommer som er i ferd med å avslutte et utdanningsløp. Vi ønsker nå å tilby denne muligheten til ansatte i norske sjømatbedrifter, og har utviklet en hospiteringsordning.

I løpet av et år vil kandidaten få god innsikt i et marked eller et av Sjømatrådets fagområder, ny og verdifull kunnskap om næringen og en god forståelse av hvordan egen bedrift kan nyttiggjøre seg av Sjømatrådets arbeid.


En «bedrift-hospitering» vil bli utformet slik:

1. Opplæringsperiode på hovedkontoret i Tromsø (ca. 1 mnd)

- Introduksjon til Sjømatrådets arbeidsmåter, systemer og verktøy

2. Arbeidsperiode på ca. 10 måneder, på utekontor eller på hovedkontoret

- Kandidaten vil delta i Sjømatrådets daglige arbeid, men arbeidsoppgavene vil bli lagt opp med tanke på hva kandidatens bedrift ønsker at det skal fokuseres på.

3. Avslutningsperiode ved hovedkontoret i Tromsø (1-2 uker)

- Oppsummering, erfaringsdeling


Opptakskrav:

- Ansatt i norsk sjømatbedrift

- Ett års permisjon fra bedrift

- Høyere utdanning

- Språkkompetanse i hht. ønsket arbeidssted


Betingelser (dekket av Sjømatrådet):

- Lønn NOK 400 000 per år.

- NOK 100 000 per år til dekning av boligutgifter dersom stasjonering borte fra hjemsted

- Reiseutgifter til og fra utestasjon dekkes etter regning


Søknadsfrist : 01.07.16

Søknaden må inneholde en kort CV og noen ord om hva kandidaten og bedriften ønsker å bygge kompetanse på gjennom hospiteringen.

Oppstart: ca. 20.08.16

Kontaktperson: Administrerende direktør Terje E. Martinussen, tlf: 915 15 602, e-post: tem@seafood.no

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet