Følg Norges sjømatråd

Sjømatnasjonen Norge settes på kartet i nytt globalt konsept

Pressemelding   •   okt 05, 2017 11:20 CEST

Eksempel fra det nye globale konseptet

Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept. Om det er i Frankrike, UK, Brasil eller andre markeder hvor Sjømatrådet gjennomfører kampanjer vil markedsføringen fra nå av fremstå som lik på tvers av markedene. Dette er et av flere tiltak for å skape synergier og for å effektivisere bruk av midlene Sjømatrådet forvalter på vegne av næringen.

- Kampanjen er tilpasset hver enkelt art, men følger samme profil i alle marked. Dermed bidrar det samlede inntrykket til å styrke norsk sjømats omdømme og bygge en tydelig identitet rundt opphavsmerket «Seafood from Norway». Det vil gi en merverdi på kryss av arter og markeder, sier Sjømatrådets markedsdirektør Kristin Pettersen.

Perfekte forhold for sjømat

Det nye konseptet som er utviklet for alt fra TV til brosjyrer har et tydelig mål for norsk sjømat:

- Vi ønsker at folk rundt omkring i verden knytter Norge til verdens beste sjømat. Da må vi vise dem hvorfor det er slik. Det handler først og fremst om de naturgitte forholdene, vår kultur og om folkene som jobber i sjømatnæringen. Det røffe, harde, kalde klimaet gjør det vanskelig for mennesker utenfor Norge å fatte hvorfor folk i det hele tatt bosatte seg så langt nord. Forholdene er på ingen måte tilpasset mennesker – men, de er perfekte for sjømat, forteller Pettersen.

Opphav viktig for 7 av 10 forbrukere

Timingen er god, konseptet er i tråd med konsumentmålinger som viser at stadig flere i de viktigste sjømatmarkedene er opptatt av hvor sjømaten kommer fra og Norge har allerede en god utgangsposisjon. Som en konsekvens av dette vil Sjømatrådets aktiviteter fremover fokusere på å fremme Norge som opphavsland og skape et godt omdømme for norsk sjømat. Vi ønsker å bygge en plattform for fellesskapet, som gir merverdi når norske sjømateksportører bygger sine kunderelasjoner og individuelle merkevarer ute.

Kampanjefilmen kan du se her.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet