Gå videre til innhold
Sjømatrådets Trond Rismo i mexicansk forretning som selger norsk klippfisk
Sjømatrådets Trond Rismo i mexicansk forretning som selger norsk klippfisk

Pressemelding -

Ønsker å utvide klippfisksesongen i Mexico

Mexico er ett av landene som inngår i satsningen på utvikling av nye marked i Sjømatrådet. Nylig var representanter fra Norges sjømatråd i Mexico for å knytte kontakter med lokale aktører og sondere mulighetene for videre utvikling av markedet for norsk sjømat.

- I løpet av noen dager i Mexico har vi sammen med ambassaden møtt flere lokale importører, distributører og retailaktører interesserte i norsk sjømat. Det er stor interesse for norsk klippfisk her, men også fryst og fersk laks og torsk, sier Sjømatrådets landansvarlig for nye marked, Ingelill Jacobsen.

Markedsføringskampanje for bacalao

Julen er den viktigste tiden for bacalao i Mexico, og over 85 prosent av salget og konsumet foregår da. Tradisjonelt sett er det klippfisk av lange og klippfisk av torsk som eksporteres til Mexico. I år har det imidlertid vært knapphet på råstoff og prisene har gått opp.

- Julematen blir dyrere for mexicanerne i år, og næringen har derfor uttrykt et sterkt behov og ønske for markedsføringshjelp for norsk klippfisk, sier Jacobsen.

Under besøket presenterte Sjømatrådet, representert av Ingelill Jacobsen og bransjeansvarlig for torskefisk, Trond Rismo, markedsføringsmateriale og filmer fra det nye globale konseptet.

- Det ble svært godt mottatt av næringsaktørene i Mexico og vi tar sikte på kjøre en bacalaokampanje med materiell i butikk og reklamefilm i digitale medier fra midten av november og til litt uti januar, forteller Jacobsen. Hun legger til at mexicanske aktører også har uttrykt et sterkt ønske om å jobbe sammen med norske aktører og Sjømatrådet for å utvide sesongen for klippfisk utover julemiddagen. 

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.