Gå videre til innhold
​Økt eksport av pelagisk fisk i 2014

Pressemelding -

​Økt eksport av pelagisk fisk i 2014

Norge eksporterte pelagisk fisk for 7,5 milliarder kroner i 2014. Det er en økning på 9 prosent fra året før. 

Norge eksporterte makrell for 4,1 milliarder kroner i 2014. Det er ny eksportrekord for makrell og tilsvarer en økning på 43 prosent fra året før. Det ble eksportert sild for 2,7 milliarder kroner i 2014. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før.

Japan er det største eksportmarkedet for pelagisk fisk i 2014, etterfulgt av Kina og Nederland. 

– Økt eksportverdi er et resultat av høyere makrellkvote og sterk etterspørsel etter makrell i markedene, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd. Eksporten av makrell til Asia øker med markeder som Kina, Japan og Sør-Korea. I tillegg har eksporten til Nigeria økt. 

– Nedgang i sildeeksporten skyldes i hovedsak reduserte kvoter og det russiske importforbudet som ble innført i august 2014. God etterspørsel fra andre markeder og fleksibilitet fra norsk næring har imidlertid i stor grad veid opp for denne nedgangen, sier Lien.

Kina største mottakerland for makrell

Kina var i 2014 det største mottakerlandet for makrell fra Norge, med 821 millioner kroner. Det er en økning på 44 prosent fra 2013. Stort sett blir all makrell som går til Kina prosessert og videreeksportert til Japan. 

Den direkte eksporten til Japan økte med 17 prosent fra året før og endte på 809 millioner kroner. Samlet sett betyr det at over 40 prosent av makrellen som er eksportert fra Norge, ender opp til konsum i Japan. Nigeria, Sør-Korea og Nederland følger Japan på listen over Norges største mottakerland for makrell.

Det er eksportert 388 000 tonn fryst hel makrell i 2014, som er 60 prosent mer enn året før. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var 10,22 kroner i 2014. Det er en nedgang på 9 prosent fra 2013.

Tyskland største sildemarked

Tyskland er det største markedet for norsk sild i 2014. Norge eksporterte sild for 365 millioner kroner til Tyskland i 2014. Videre ble det eksportert sild for 356 millioner til Litauen, 349 millioner kroner til Russland og 286 millioner kroner til Ukraina. 

Ukraina største marked for fryst hel sild

Det ble eksportert 138 000 tonn fryst hel sild i 2014, en nedgang på 37 prosent fra året før. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild i 2014 var 7,09 kroner, en nedgang på 2 prosent fra 2013.

Det største markedet for fryst hel sild i 2014 er Ukraina med 35 000 tonn, som er 4 prosent mindre enn året før. Deretter kommer Russland med 31 000 tonn, som er 58 prosent mindre enn året før. Så følger Litauen med 26 000 tonn, 29 prosent mindre enn året før. 

Tyskland største marked for fryste sildefiletprodukter

Norge eksporterte 109 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2014. Det er 5 prosent mer enn i 2013. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter var i 2014 på 11,92 kroner, 2 prosent lavere enn i 2013. 

Det største markedet for fryste sildefiletprodukter i 2014 er Tyskland med 31 000 tonn, noe som er 14 prosent mer enn året før. Deretter følger Polen med 20 000 tonn, 16 prosent mer enn året før, og Litauen med 14 000 tonn, som er 37 prosent mer enn året før. 

Emner

Tags


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 504 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.