Gå videre til innhold
Hittil i år har Norge eksportert 122 000 tonn laks til Asia for 8,7 milliarder kroner.  Japan er et av de viktigste markedene.
Hittil i år har Norge eksportert 122 000 tonn laks til Asia for 8,7 milliarder kroner. Japan er et av de viktigste markedene.

Pressemelding -

​Lakseeksporten har økt med 10 prosent

Norge har eksportert 710 000 tonn laks for 47,7 milliarder kroner hittil i år. Det er volummessig på samme nivå som fjoråret, mens verdiøkningen har vært på 10 prosent, eller 4,2 milliarder kroner. Eksportverdien for laks har aldri vært høyere for samme periode.

Norge har eksportert 97 300 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i september. Det er en volumnedgang på 2 prosent, mens eksportverdien er på samme nivå som september i fjor.

- Fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks, har bidratt til den høyeste eksportverdien for norsk laks noensinne for årets ni første måneder. Hvis vi tar hensyn til tilførselen fra andre lakseproduserende nasjoner, er etterspørselsveksten for laks størst i Asia. Vi forventer at eksportvolumet resten av året vil være noe høyere og prisene noe lavere enn samme periode i fjor, sier Paul T. Aandahl, analytiker for laks og ørret hos Norges sjømatråd.

Lakseprisen høyere enn fjoråret

Hittil i år var gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks 63,47 kroner per kilo. Det er 8 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Eksportprisen for fersk hel laks var i september 55,48 per kilo. Det er 2 prosent høyere enn september i fjor.

Volumnedgang, men høyere pris fører til verdivekst i EU

Hittil i år har Norge eksportert 518 000 tonn laks til EU for 33,6 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5 prosent eller 25 000 tonn, og en verdiøkning på 5 prosent fra samme periode i fjor. De viktigste markedene for norsk laks i EU hittil i år er Polen, Frankrike og Danmark. Danmark hadde størst vekst målt i volum med 6 600 tonn, mens Frankrike hadde størst reduksjon med 10 000 tonn.

Økning til Asia og USA

Hittil i år har Norge eksportert 122 000 tonn laks til Asia for 8,7 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 12 prosent og en verdiøkning på 18 prosent, eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. De viktigste markedene i Asia er Japan, Vietnam og Sør-Korea.

Hittil i år har Norge eksportert 35 000 tonn laks til USA for 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 20 prosent og en verdiøkning på 36 prosent fra samme periode i fjor.

Reduksjon for ørret

Hittil i år har Norge eksportert 26 000 tonn ørret for 2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 53 prosent og en verdireduksjon på 33 prosent, eller 1 milliard kroner fra samme periode i fjor. De største kjøperne av norsk ørret hittil i år er Japan, Hviterussland og USA.

I september har Norge eksportert 3 800 tonn ørret til en verdi av 260 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 41 prosent eller 2 700 tonn, og en verdireduksjon på 30 prosent eller 113 millioner kroner sammenlignet med september i fjor.

- Nedgangen i ørreteksporten skyldes i hovedsak justeringer i varelager på land og i sjø, samt lavere produksjon i 2017, sier Aandahl. 

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Relaterte nyheter