Gå videre til innhold
Tollsatsene på fryst makrell reduseres i Kina
Tollsatsene på fryst makrell reduseres i Kina

Pressemelding -

Kina senker importtoll på over 250 sjømatprodukter

Kina introduserer nye tollsatser og reduserer satsene for en rekke sjømatprodukter, inkludert fryst makrell og hyse samt fersk og fryst laksefilet.

Kinesiske myndigheter annonserte nylig at landet vil redusere importtoll på hele 1 449 produkter, herunder i overkant av 250 sjømatprodukter. Justeringen er begrunnet med Kinas pågående arbeid for å åpne opp for økt handel og trer i kraft fra 1. juli 2018.

De nye tollsatsene innebærer at en rekke norske sjømatprodukter fra 1. juli vil få redusert importtoll. For produkter som fryst makrell går tollsatsen fra 10 til 7 prosent. Innen hvitfisk er fryst hyse, sei og lysing blant produktene som får redusert tollsats fra 12 til 7 prosent. Tollsatsene for flere foredlede produkter blir også redusert. (se vedlegg for full liste over produkter som får nye tollsatser)

- Vi ser at endringene i denne omgang ikke gjelder for fersk hel atlantisk laks, samtidig er det lagt inn tollreduksjon for både fersk og fryst filet av laks. Her er tollsatsene redusert fra 10 til 7 prosent, sier Sigmund Bjørgo fiskeriutsending til Kina. 

Som følge av endringene i tollsatsene (MFN) vil midlertidig importtoll for 210 utvalgte produkter bli fjernet hvorav tre sjømatprodukter, levende eller fersk hummer og krabbe (ikke snø- eller kongekrabbe) samt geoduck/elefantsnabelskjell. (Se vedlegg 2) Midlertidige tollsatser for produkter som ikke direkte er nevnt blant de 210 produktene, videreføres. Dette gjelder blant annet fryst atlantisk laks som fortsatt vil ha 5 prosent midlertidig toll, og fryst atlantisk torsk med 2 prosent midlertidig toll.

Oversatte lister over nye tollsatsene vedlagt denne saken er ment for veiledning. De offisielle versjonene er å finne i vedlagte linker.

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.