Gå videre til innhold
Tørffiskprodukter på marked i Lagos, Nigeria
Tørffiskprodukter på marked i Lagos, Nigeria

Pressemelding -

Jubler over halvert toll på tørrfiskhoder i Nigeria

Nyheten om at nigerianske myndigheter nå setter ned tollen på tørrfiskhoder fra 20 til 10 prosent er svært godt nytt for norske eksportører.

Sjømatrådets prosjektleder i Sentral- og Vest-Afrika, Trond Kostveit, tror at reduksjonen kan føre til økt etterspørsel for tørkede hoder fra Norge.

- Dette er noe vi her har jobbet målrettet med, og vi har vært i dialog med myndighetene for å få til over lengre tid. Det føles som en skikkelig seier både for norsk tørrfisknæring og for de som jobber med import av norsk tørrfisk her i Nigeria, sier Kostveit.

Økt optimisme og etterspørsel

Nigeria er det største markedet for norsk tørrfisk i volum, og mer eller mindre det eneste markedet for tørkede hoder. I 2018 ble det eksportert 6100 tonn tørkede hoder, til en verdi av 143 millioner kroner. Hittil i år har det vært eksportert 1800 tonn tørkede hoder til en verdi av 50 millioner kroner. Dette tilsvarer en verdiøkning på 19 prosent, og nedgang i volum på 10 prosent, mot samme periode i fjor.

- Med denne kraftige reduksjonen av tollsatsene for tørrfiskhoder vil den optimismen vi har sett i det nigerianske markedet dette året bare øke. For importørene vil dette bety betydelig bedre kjøpekraft, og forbrukerne vil også dra nytte av lavere priser, sier Kostveit, som mener at det er god grunn til å tro på økt etterspørsel av tørrfiskhoder fremover.

Kostveit fikk beskjeden om at tollsatsene reduseres tidligere denne uken. Det er ventet at endringen trer i kraft umiddelbart.

- Det meste fra årets sesong er allerede solgt, og det har vært god etterspørsel i markedet som følge av en mer stabil valutasituasjon. Tollendringen kan derimot ha betydning for planleggingen av neste års produksjon i Norge, sier Kostveit.

Dialog med myndigheter ga resultater

Kostveit har vært Sjømatrådets mann i markedet de siste tre årene, der han samarbeider med lokale aktører og den norske ambassaden i Nigeria. Det har gitt gode resultater og økt kunnskap om et komplisert og fragmentert marked. Gjennom tett og kontinuerlig dialog med nigerianske myndigheter har man fra før av fått til en halvering av tollsatsene for import av frossen fisk. Derimot ble det bestemt at tørrfisk og tørrfiskhoder var regnet som luksusvarer, og falt dermed ikke inn under reduksjonen.

- Tørrfiskhoder er ikke luksus, men en viktig del av nigeriansk matkultur og et essensielt produkt for en stor del av befolkningen. Vi har hatt en dialog med myndighetene over lengre tid, så det er utrolig flott at de nå er enige med oss i at tørrfiskhoder også fortjener lavere toll, sier Kostveit.

Tilstedeværelse og synlighet gir norske fordeler

Kostveit har gjennom sine år i markedet etablert god kontakt med innkjøpsleddet og kunder i Nigeria, og han melder om optimisme og økt preferanse for norsk tørrfisk.

- Da dollarkursen var høy og ustabil var det mange som slet og situasjonen var krevende, men nå opplever vi at det er et sug i markedet og at det selges mer tørrfisk enn på lenge. Det er også økt bevissthet rundt det norske opphavet, den naturlige tørkingen og gode kvaliteten på tørrfisken.

Han mener at økt tilstedeværelse og synlighet i markedet har stor betydning for den norske tørrfiskens fremtid i Nigeria.

- Vi legger til rette for møteplasser der norske eksportører kan møte og bli kjent med eksisterende og potensielle kunder og innkjøpere her i Nigeria, og tørrfiskfestivalen vi arrangerte i Lagos i fjor høst har fått stor oppmerksomhet her nede. Nigeria er et marked der personlig kontakt og relasjonsbygging er svært viktig for å skape tillitt i forretningsforhandlinger, så det er klart at norske eksportører som deltar på seminarene og kommer til landet får en fordel, sier Kostveit.

Det planlegges et nytt sjømatseminar i Lagos 6.-8-november i år, der blant annet matsikkerhet, riktig produkthåndtering og holdbarhet vil stå på programmet. Eksportører som er interesserte i å vite mer, kan ta kontakt med Trond Kostveit for mer informasjon. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Anette Grøttland Zimowski

Anette Grøttland Zimowski

Kommunikasjonsrådgiver +47 919 13 865
Trond Kostveit

Trond Kostveit

Sjømatutsending Vest- og Sentral-Afrika +47 911 16 089

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.