Gå videre til innhold
Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, frykter for sjømateksporten til Storbritannia med ny statsminister
Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, frykter for sjømateksporten til Storbritannia med ny statsminister

Pressemelding -

Frykter for sjømateksporten til Storbritannia når britene får ny statsminister

Storbritannias kommende statsminister Boris Johnson har vært en forkjemper for brexit siden avstemningen i 2016, og sannsynligheten for en hard brexit den 31. oktober er svært stor.

-En hard brexit er det verst tenkelige alternativet for norsk sjømateksport til Storbritannia, sier Hans Frode Kielland Asmyhr som er Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia.

Asmyhr er spesielt bekymret for den delen av den norske sjømateksporten som går til britene via videreforedlingsland som Polen, Danmark og Nederland.

-Siden Norge har en overgangsavtale med Storbritannia vil direkteeksporten av sjømat rammes i mindre grad, men jeg er svært bekymret for den indirekte eksporten som går via EU-landene, sier Asmyhr.

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. I 2018 eksporterte vi rundt 200 000 tonn sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til britene. Av dette ble 60 000 tonn eksportert indirekte via et såkalt transittland som videreforedler produktene.

-Det er høyst usikkert hva som vil skje med handelen mellom EU og Storbritannia ved en hard brexit, og det skaper nervøsitet i sjømatbransjen at ingen vet noe om fremtiden.

En av dem som er bekymret er eksportør og fiskebåteier Paul Harald Leinebø i Leinebris/PHL Seagold.

-Norske eksportører og fiskere følger med spenning med på utviklingen i Storbritannia som er et av våre aller viktigste markeder. Dersom det oppstår utfordringer med markedsadgangen for norsk sjømat til dette markedet vil vi komme i en krevende situasjon, sier Leinebø.

Det var stor spenning i forkant av britenes varslede utgang fra EU den 29. mars i år, men nå er det enda tøffere, ifølge Asmyhr.

- Det beste rådet jeg kan gi norske sjømateksportører akkurat nå er å holde tett dialog med sine britiske kunder, avslutter Sjømatrådets Hans Frode Kielland Asmyhr som følger situasjonen nøye.

Related links

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
Hans Frode Kielland Asmyhr

Hans Frode Kielland Asmyhr

Sjømatutsending Storbritannia +44 777 57 87480

Relatert materiale