Gå videre til innhold
En hard Brexit ville ha vært det verst tenkelige alternativet for norsk sjømateksport, sier Sjømatrådets utsending til UK Hans Frode Kielland Asmyhr.
En hard Brexit ville ha vært det verst tenkelige alternativet for norsk sjømateksport, sier Sjømatrådets utsending til UK Hans Frode Kielland Asmyhr.

Pressemelding -

​Enighet om utkast til Brexit-avtale: Gledelige nyheter for norsk sjømatnæring

- Det er svært positivt at Storbritannia og EU nå synes å ha kommet frem til et utkast til en Brexit-avtale selv om det gjenstår en del detaljer.

Det sier Norges sjømatsråds utsending til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Han understreker at han ennå ikke har sett den endelige avtaleteksten, men er lettet over at partene har fått luket unna de største hindringene og kommet til enighet om et utkast.

Storbritannia er Norges fjerde viktigste sjømatmarked målt i verdi. Totalt eksporterer vi om lag 150 000 tonn sjømat til en verdi av rundt 5,7 milliarder kroner til Storbritannia hvert år.

- En hard Brexit ville ha vært det verst tenkelige alternativet for eksporten av norsk sjømat til britene, og ville ha medført store økonomiske forstyrrelser, sier Asmyhr.

Norsk sjømatnæring og de som kjøper inn norsk sjømat til Storbritannia har et tett samarbeid med etablerte logistikklinjer. Logistikklinjene er sårbare for forstyrrelser, noe som lett kan påvirke eksporten og dermed norsk økonomi.

- Sammen med næringsaktørene vil vi fortsatt følge situasjonen svært nøye for å sikre god tilgang til det britiske markedet. Vi ser frem til å gå gjennom alle detaljene i avtalen når den foreligger, avslutter Hans Frode Kielland Asmyhr i Norges sjømatråd.

Emner

Tags


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
Hans Frode Kielland Asmyhr

Hans Frode Kielland Asmyhr

Sjømatutsending Storbritannia +44 777 57 87480

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.