Gå videre til innhold
Hvor kjøper folk sjømat og hva ser de etter? Det er blant spørsmålene verdens største sjømatundersøkelse gir svar på. FOTO Norges sjømatråd
Hvor kjøper folk sjømat og hva ser de etter? Det er blant spørsmålene verdens største sjømatundersøkelse gir svar på. FOTO Norges sjømatråd

Nyhet -

Siste nytt om sjømatspisere i mange land

Årets versjon av verdens største sjømatundersøkelse er klar. Undersøkelsen er nå tilgjengelig for alle norske eksportører. Løp og les!

Verdens største sjømatundersøkelse, eller SCI (Seafood Consumer Index), tar for seg folks holdninger, preferanser og trender når det gjelder fisk og sjømat. Hvert år gjennomføres undersøkelsen blant 25 000 respondenter i rundt 20 land, på flere kontinenter.

-Undersøkelsen gir norske sjømateksportører en unik innsikt i forbrukeradferd som hva som er viktig for valget av sjømat, hvilke sjømatarter de foretrekker og siste nytt innen trender. I Sjømatrådet bruker vi innsikten som grunnlag for å ta gode strategiske valg ute i markedene. Også mange av eksportørene benytter innsikten i sitt markedsarbeid, men vi vil gjerne at enda flere bruker kunnskapen som er tilrettelagt på Sjømatrådets hjemmeside, sier Tom Jørgen Gangsø som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

Mye snacks for norske eksportører

Undersøkelsen ser på forbrukertrender både på tvers av markedene og for hvert enkelt marked. En så omfattende rapport er det ingen andre land som tilbyr, noe som gir de norske eksportørene et fortrinn i den harde konkurransen på det globale sjømatmarkedet. Av den grunn er resultatene forbeholdt norske aktører og ligger bak pålogging. Tom Jørgen Gangsø kan likevel røpe noen av funnene fra årets SCI.

-I gjennomsnitt sier 6 av 10 av de som har deltatt i den globale undersøkelsen at de gjør endringer i kostholdet for å spise mer bærekraftig mat, og nesten 8 av 10 sier de ønsker å spise mer sjømat.

-Bærekraft og mattrygghet får stadig større betydning i forbrukernes valg av sjømat. Dessuten er folk generelt i økende grad opptatt av å spise sunn mat.

-Norge er det mest foretrukne opphavslandet for laks i de aller fleste av de viktigste laksemarkedene.

-6 av 10 svensker sier de er villige til å betale mer for bærekraftig mat.

-Fler enn 8 av 10 kinesere er opptatt av hvor sjømaten de kjøper kommer fra, omtrent like mange sier de er villige til å betale mer for sjømat som er tydelig merket med opprinnelsesland.

-Pris og kvalitet på sjømaten er de to viktigste faktorer for britene i valget av hvor de handler fisk og skalldyr.

-Italienerne velger aller helst en butikk med ferskfisk-disk når de skal kjøpe sjømat, og over halvparten av dem sier de i stor grad foretrekker sjømat som er merket med «Seafood from Norway» - logoen.

Gangsø legger til at undersøkelsen ble gjennomført i mars/april i år. Dermed kan noen av svarene ha blitt påvirket av koronasituasjonen.

Tom Jørgen Gangsø i Norges sjømatråd oppfordrer flere i næringen til å benytte seg av innsikten i verdens største sjømatundersøkelse. FOTO: Norges sjømatråd


Nytt av året

Hvert år siden 2012 har Sjømatrådet har fått utført den globale SCI-undersøkelsen. For å kunne sammenlikne fra år til år har spørsmålene stort sett vært de samme. Noen spørsmål er likevel nye i 2020, forteller Gangsø.

-Vi har flere spørsmål som går på bærekraft og betydningen av hvor sjømaten kommer fra. Dessuten har vi sett nærmere på forbrukernes betalingsvillighet for forskjellige produkter basert på faktorer som opprinnelsesland og produksjonsmåte. Nytt av året er også at vi har tatt med flere sushi-spørsmål, som for eksempel hvilken sjømatart konsumentene foretrekker når de spiser sushi eller sashimi. Til neste år planlegger vi også å ta med spørsmål relatert til koronapandemien.

Gangsø kan opplyse om at presentasjonen av hele rapporten på Sjømatrådets nettside i år er forenklet.

-SCI-en inneholder enormt mye informasjon som det er lett å gå seg vill i. For at det skal bli lettere å finne frem har vi derfor delt inn undersøkelsen på ulike temaer. I tillegg er vi i gang med et større prosjekt for å gjøre alt vi har på nettsidene våre, ikke bare SCI-resultatene, mer tilgjengelig og brukervennlig. Her ønsker vi gjerne innspill fra næringen slik at vi kan møte behovene deres i størst mulig grad.

-Dersom det likevel skulle være vanskelig å finne frem på sidene, står vårt innsiktsteam klare til å hjelpe til og kan kontaktes på insight@seafood.no, avslutter Sjømatrådets direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, Tom Jørgen Gangsø.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Lars Moksness

Lars Moksness

Analytiker, forbrukeratferd +47 936 63 113
Tom-Jørgen Gangsø

Tom-Jørgen Gangsø

Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang +47 900 11 708
Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.