Gå videre til innhold
Styreleder Lars Ove Stenevik i Sildelaget. Foto: Roar Bjånesøy, Sildelaget
Styreleder Lars Ove Stenevik i Sildelaget. Foto: Roar Bjånesøy, Sildelaget

Nyhet -

Sildelaget med ekstra støtte til Sjømatrådet også i 2022

Sildelaget bevilger en million kroner ekstra til Sjømatrådets arbeid i markedsføring av pelagisk fisk i 2022.

Norske pelagiske fiskere har fangstet og levert over 1,3 millioner tonn pelagisk fisk gjennom Sildelagets auksjoner så langt i 2021. Størstedelen av fangstene ender opp på matfatet til fiskespisere over hele verden.

- Vi fiskere er flinke til å hente fisken opp av havet, og det skal vi fortsette med. Like viktig er jobben som industrien og eksportørene, med god hjelp fra Sjømatrådet, gjør for å få den flotte fisken vår ut i verden, sier styreleder Lars Ove Stenevik i Sildelaget.

Krever markedsarbeid

Stenevik er meget fornøyd med at fiskerne, gjennom Sildelagets styre og arbeidsutvalg, igjen legger ekstra penger i potten for det viktige markedsarbeidet for pelagisk fisk.

- Prisene vi fiskere får for fisken vi leverer her hjemme er helt avhengig av både god markedsadgang til mange land ute i verden og at vi promoterer fisken vår der. Dette arbeidet er krevende, det koster penger og innsats, men gevinsten kommer alle i næringen til gode, også oss fiskere, sier Stenevik.

I 2019 bevilget Sildelaget hele 9 millioner kroner for å opprettholde aktiviteten i viktige markeder for sild og makrell.

Vekst i 2020

I 2020 ble det bevilget en million kroner. En markedsgruppe for pelagisk fisk, en gruppe som består av Sjømatrådet, Sildelaget og eksportørene, bestemte at midlene i 2020 skulle gå til makrellsatsing i Taiwan og Thailand.

Tall fra Sjømatrådet viser nå at begge disse markedene hadde vekst i importen av makrell i 2021. Taiwan er opp hele 25 prosent over fjoråret.

- Midlene gjorde at vi kunne doble satsingen i Thailand og Taiwan. Dette var helt nødvendig for å kunne oppnå de gode resultatene der, sier markedsansvarlig for pelagisk fisk i Sjømatrådet, Jan Eirik Johnsen.

Sjømatrådet setter pris på at de pelagiske fiskerne igjen bidrar til styrket innsats i markedarbeidet.

Viktig støttespiller

- Dette er virkelige gledelig og en fantastisk førjulsgave. Sildelaget har vært en sterk og viktig støttespiller i markedsarbeidet og vi ser frem til godt samarbeid videre, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

- I likhet med i fjor er det Sjømatrådets markedsgruppe for pelagisk i samråd med våre fagfolk som tar avgjørelsen på hvor disse ekstra midlene skal brukes. Vi skal sørge for at midlene blir investert på en god måte slik at næringen får best mulig avkastning og effekt, sier Renate Larsen.

Stor konkurranse

- Vi synes det er meget gledelig at norsk sjømateksport går mot et nytt rekordår i 2021 og at pelagisk fisk er en viktig del av dette. Norsk fisk er veldig populært ute i verden, men det er stor konkurranse, og da er det viktig at Sjømatrådet, sammen med eksportørene, har midlene og mulighetene til å fortsette det gode markedsarbeidet, avslutter Stenevik.

Emner

Kategorier

Kontakter

Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.