Gå videre til innhold
Deilig, bærekraftig torsk.
Deilig, bærekraftig torsk.

Nyhet -

​Norsk torsk er bærekraftig - Spis mer, ikke mindre!

Men det finnes mindre enkeltbestander som det ikke står så bra til med. Heldigvis har vi en av verdens beste havforskningsmiljø, noe som gjør at vi kan skille de ulike bestander fra hverandre. 

Forbrukere I dag har det ikke lett. I det ene øyeblikket blir vi informert om at vi ikke kan spise visse matvarer, i det andre at vi kan. Ofte som klikk-vennlige overskrifter. De siste månedene har vår kjære torsk blitt rammet av «klikk-syken». Så hva er status for norsk torsk når det gjelder bærekraft?

Kjært barn har ulike bestander

I Norge snakker vi om tre torskebestander. Alle omtales som torsk, men de tilhører tre ulike bestander av torsk. Alle tre drives det forskning på, noe som er viktig for å kunne si noe om hvordan det står til med de ulike torskebestandene. Basert på denne forskningen, settes det kvoter på hvor mye vi kan fangste på. Alt dette med hensyn til bærekraft, da fisket er viktig for våre kystområder og Norges inntekter.

I Norge fangster vi på tre ulike torsketyper. Kysttorsk, nordsjøtorsk og nordøstarktisk torsk. Den siste er den vi ofte kjenner som skrei eller barentshavstorsk. Gjennom forskning vet vi at både kysttorsken og nordsjøtorsken ikke er på ønsket bestandsnivå. Derfor har kvotene på disse blitt redusert, og det er for eksempel innført en rekke tiltak for å unngå kysttorsk i fisket etter barentshavstorsk. I noen områder i Sør-Norge har man også innført et forbud mot fiske av kysttorsk. Med nettopp reduksjon av kvoter og andre tiltak håper man over tid bygge å opp disse bestandene til ønskede bestandsnivåer. Dette viser at Norge tar bærekraft på alvor, men fører altså til kutt i hvor mye vi kan ta opp. Vi har tidligere vært igjennom torskekollaps, men lykkes med å komme tilbake.

Nasjonsbyggeren

Når det gjelder vår nordøstarktiske torsk eller skreien som mange kjenner den som, er heldigvis tilstanden på denne bestanden meget god. Denne torsketypen utgjør i dag rundt 90 prosent av all torsk vi lander og spiser. Dette er en torsk som holder til i Barentshavet, men som hvert år kommer inn til norskekysten for å gyte og spise. Det er denne som også dannet grunnlaget for det verdenskjente Lofotfisket. Den nordøstarktiske torsken er hovedårsaken til at vi trygt kan fortsette å spise norsk torsk med god samvittighet da hovedparten av torsken vi tar opp kommer fra en bestand som ofte omtales som verdens mest bærekraftige torskebestand. Når det gjelder de to andre torsketypene, kan man vite at det med bakgrunn i en ansvarlig forvaltning tas grep for å få disse opp på et ønsket nivå.

I mellomtiden kan forbrukere fortsette å spise norsk torsk med god samvittighet. Vi vet også at helsemyndigheter anbefaler oss å øke inntaket av fisk. 

Takk for at du klikket deg inn og leste hele saken! 

#incodwetrust

Emner

Kategorier

Kontakter

Tove Sleipnes

Tove Sleipnes

Kommunikasjonsrådgiver +47 415 07 633

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.