Gå videre til innhold
60 000 ungdom fra hele landet har deltatt i konkurransene som har bidratt til økt inntak av fisk.
60 000 ungdom fra hele landet har deltatt i konkurransene som har bidratt til økt inntak av fisk.

Nyhet -

Konkurranser fikk flere unge til å spise fisk

Det nytter å påvirke ungdom i retning av et sunnere og mer variert kosthold. Det konkluderer en ny rapport som har evaluert effektene av samarbeidsprosjektet «Sunn ungdomsmat». Rapporten viser blant annet at flere ungdommer sier de spiser mer fisk etter å ha deltatt i konkurranser i regi av prosjektet.

Hvert år brukes det millioner av kroner på holdningskampanjer mot unge, men resultatene er varierende, for det å kommunisere med ungdom er vanskelig.

De siste tre årene har Sjømatrådet, sammen med Opplysningskontorene i landbruket, jobbet aktivt mot landets ungdomsskoleelever gjennom prosjektet «Sunn ungdomsmat». Prosjektet har vært finansiert av Gjensidigestiftelsen. Målet har vært å påvirke 13-16-åringer til å spise sunnere mat i skolehverdagen, samt å gi dem en økt forståelse og etterlevelse av Helsedirektoratets kostråd.

Konkurranser for å engasjere ungdommen har vært prosjektets viktigste virkemiddel. Konkurransene har vært frontet av ledende influensere, noe som har vært en svært vellykket strategi. I løpet av de tre årene prosjektet har pågått har 36 prosent av alle landets ungdomsskoler og til sammen 60 000 ungdommer deltatt i de årlige konkurransene. Av de som har deltatt er det betydelig flere som sier de spiser mer i tråd med kostrådene enn de som ikke har deltatt.

Flere som spiser fisk, frukt, grønt og grove kornprodukter

Ifølge Helsedirektoratet bør man spise fisk til middag 2-3 ganger i uken, i tillegg til fisk som pålegg. Likevel er det en kjent sak at sjømatkonsumet i Norge er nedadgående, særlig blant de unge. Da er det spesielt hyggelig at «Sunn ungdomsmat» har bidratt til en positiv endring i antall ungdom som sier de spiser fisk i henhold til Helsedirektoratets kostråd. Undersøkelser Opinion har foretatt for å evaluere resultatene av samarbeidsprosjektet viser at nesten halvparten av elevene som har deltatt i årets konkurranse oppgir at de spiser anbefalt mengde fisk, eller mer. Blant de som ikke har deltatt er tallet 32 prosent. Omtrent det samme resultatet registrerte Opinion da undersøkelsen ble gjennomført i 2018. Liknende resultater ble også oppnådd for både frukt og grønt, grove kornprodukter og magre meieriprodukter.

Det er i tillegg flere som har fått kunnskap om kostrådene som helhet. I 2020 sier 59 prosent av jentene og 48 prosent av guttene at de kjenner til kostrådene, mot henholdsvis 45 og 36 prosent i 2018. I tillegg oppfatter 73 prosent at et godt kosthold er viktig for å minske risikoen for sykdom senere i livet, i 2018 var andelen kun 55 prosent.

Bort med pekefingeren

I løpet av en treårs-periode har «Sunn ungdomsmat» gjennomført tre konkurranser: NM i lunsj, Lag din egen lunsj-reklame og Lag din egen lunsj- oppdrag kostråd. Alle konkurransene har som navnene tilsier hatt skolelunsjen i fokus, og eleven har blitt utfordret både med praktiske, teoretiske, digitale og kreative oppgaver. Som drivere av konkurransen har populære influensere blitt hentet inn.

71 prosent av unge mellom 15 og 25 år bruker YouTube regelmessig og halvparten av disse bruker tiden på videokanalen til å følge sine idoler. Gjennom influenserne har ungdom snakket til ungdom på Youtube og Snapchat, på ungdommens egne premisser, uten pekefingermentalitet og på ungdommens eget språk. Det har vært viktige suksessfaktorer for motivasjon og deltakelse i konkurransene.

Ungdommens egne kostråd

Nettopp ungdommens eget språk var temaet for årets konkurranse, Lag din egen lunsj- oppdrag kostråd. Med utgangspunkt i Helsedirektoratets 12 kostråd ble ungdomsskoleelevene utfordret til å gjøre språket i kostrådene mer tilpasset sin egen aldersgruppe. «På mandag en laks, på onsdag en sei. Stol på meg det er bra for deg», lød teksten på vinneren av kostråd nummer fem om inntak av fisk.

Til topps i hele konkurransen gikk elever fra Møre Ungdomsskole i Ålesund med denne versjonen av kostråd nummer èn om viktigheten av et variert kosthold: ««Den som spiser variert blir premiert med en sunn kropp som funker topp!».

I premie fikk vinnerne en drømmedag med sine YouTube-idoler og et møte med statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby som begge ble forært en innrammet utgave av ungdommens 12 egne kostråd.

MØTTE STATSMINISTER ERNA SOLBERG: 10. klassingene (f.v.) Thea Kristine Jerstad, Mari Kristin Helgheim og Julie Drønnesund fra Møre ungdomsskule i Ålesund møtte statsminister Erna Solberg etter at de gikk til topps i den nasjonale elevkonkurransen «Lag din egen lunsj – oppdrag kostråd».

Veien videre

Prosjektet «Sunn Ungdomsmat» er et godt eksempel på at det nytter å påvirke ungdom i retning av et bedre kosthold, men jobben er langt fra gjort. Det var også temaet da Sjømatrådet og Opplysningskontorene i landbruket oppsummerte resultatene og rundet av prosjektet i et webinar den 9. september.

Webinaret ble avsluttet med en paneldebatt der deltakere fra både helsemyndighetene, skolen, butikkjedene og forskning/medisin bidro med sine tanker om hva som er viktig på veien videre mot et sunnere kosthold blant de som kommer etter oss. Deltakerne trakk blant annet frem viktigheten av samarbeid, butikkenes rolle og holdningsarbeid på ungdommens egne premisser.

Med erfaringene og innsikten som er oppnådd gjennom «Sunn ungdomsmat» jobbes det nå med muligheter for videre samarbeid og en eventuell videreføring av prosjektet.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Camilla Beck

Camilla Beck

Markedsdirektør +47 932 25 197
Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.