Gå videre til innhold
Fiskeriutsending Asbjørn Warvik Rørtveit i samtale med sjømataktør under Thaifex 2019. I år blir de fysiske møteplassene erstattet med digitale.
Fiskeriutsending Asbjørn Warvik Rørtveit i samtale med sjømataktør under Thaifex 2019. I år blir de fysiske møteplassene erstattet med digitale.

Nyhet -

Gjenskaper fysiske møteplasser digitalt

Koronapandemien har redusert mulighetene for fysiske møteplasser mellom norske sjømateksportører og utenlandske aktører. Nå vil Sjømatrådets utsending i Sørøst-Asia gjenskape møteplassene digitalt.

Fysiske møteplasser er en viktig plattform der norske eksportører kan møte sine samarbeidspartnere ute i verden. Møteplassene legger grunnlag for handel, avtaler og nye forbindelser. Men med koronapandemien har reisevirksomheten stoppet opp og mulighetene for å møtes ansikt til ansikt er sterkt redusert.

Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit, legger nå til rette for å skape digitale møteplasser som likner mest mulig på nettverksarenaene slik vi kjenner dem fra før pandemien. Først ut er et sjømatseminar i Bangkok førstkommende mandag, etterfulgt av den store internasjonale messen Thaifex, dagene etter.

Sosial digital mingling

Sørøst-Asia er et stort marked for norsk sjømat. Laks- og ørreteksporten ligger på linje med Kina i normale tider, og i fjor eksporterte Norge totalt 122 000 tonn sjømat til en verdi av over 5,1 milliarder kroner til regionen. Laks, makrell og ørret sto for den største eksportandelen.

Sørøst-Asia utgjør således et viktig marked for norske eksportører, og kommunikasjon med lokale aktører er av stor betydning. Når det arrangeres sjømatseminar mandag 21. september er det derfor lagt opp til mer enn et vanlig webinar, forteller Asbjørn Warvik Rørtveit.

-Vi har lagt opp til at deltakerne kan kommunisere direkte med hverandre selv om de er på hver sin side av jordkloden. Webinaret sendes direkte slik at det kan følges fra Norge, samtidig som en rekke ledende thailandske aktører vil være til stede rent fysisk. Både de digitale og fysiske deltakerne kan melde seg inn i en lukket Facebook- gruppe der de kan stille spørsmål til foredragsholderne, kommunisere direkte med andre deltakere og poste brosjyrer, hilsener og presentasjoner både før, under og etter foredragene. Seminaret kan således bli en god nettverksarena for å møte både nye og gamle forbindelser, nesten som før koronapandemien.

Fullsatt sal under Sjømatrådets seminar i Bangkok 2019: I år blir det flere flere ledige seter, men mange følgere digitalt. FOTO: Supanut Wattananarathorn/Norges sjømatråd

Koronapandemien er også hovedtemaet for seminaret: Hvordan har pandemien påvirket verdikjeden og ikke minst sjømatkonsumentene?

Blant foredragsholderne er fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og Martin Langaas fra Avinor, i tillegg til norske eksportører, thailandske importører og eksperter på økonomi og forbrukertrender.

Thaifex blir «nasjonaldigital»

Thaifex er den største og viktige sjømatmessen i hele Sørøst-Asia. Messen gjennomføres vanligvis i Bangkok i mai, men på grunn av pandemien ble messen i år utsatt til 22. til 26. september. Pandemien er også årsaken til at Thailand nærmest er stengt for innreise. Messen blir derfor kun gjennomført som et nasjonalt arrangement, men med mange digitale muligheter for å delta for utenlandske aktører.

-Sjømatrådet deltar med en norsk sjømatpaviljong, og sammen med arrangørene tilrettelegger vi slik at norske sjømataktører får mulighet til å avtale kundemøter digitalt. Vi skal også gjøre det vi kan for å fronte norsk sjømat i eksportørenes fravær, sier fiskeriutsending i Sørøst-Asia Asbjørn Warvik Rørtveit.

Related links

Emner

Pressekontakt

Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
Asbjørn Warvik Rørtveit

Asbjørn Warvik Rørtveit

Sjømatutsending Sørøst-Asia +66 80 590 9099

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.