Gå videre til innhold
Foto: Norges sjømatråd
Foto: Norges sjømatråd

Nyhet -

​Fryst torskefilet med solid vekst

2020 ble året da europeiske forbrukere for alvor omfavnet fryst torskefilet fra Norge.

Eksporten av flere ferske produkter falt umiddelbart da både restauranter og fiskedisker måtte stenge ned i viktige markeder på grunn av koronapandemien. At flere måtte spise hjemme, viste seg å være godt nytt for mer lagringsvennlige produkter.

Sterk prisvekst

Fryst torskefilet er det hvitfiskproduktet fra Norge som har hatt soleklart størst økning i eksportverdi under koronapandemien. I perioden april-desember 2020 økte eksportverdien med 144 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med samme periode i 2019.

- Det var også ett av de produktene som holdt seg aller best i pris i 2020, med en prisoppgang på 14 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Digital konferanse

Han er en av mange som skal bidra med innhold på den digitale Ombordfrystkonferansen torsdag 4. mars. Der samler Sjømatrådet, Fiskebåt og Nordea en rekke fagpersoner for å se på mulighetene og risikoene i flåteleddet, løfte frem ny teknologi og analysere markedssituasjonen.

Har du ikke meldt deg på Ombordfrystkonferansen?
Her finner du påmeldingsskjema og oversikt over bidragsyterne.

Fryste produkter er nemlig i vinden som aldr før. Hvert år gjennomfører Norges sjømatråd verdens største sjømatundersøkelse rettet mot forbrukertrender.

Ifølge denne økte konsumet av fryst torsk i alle våre viktigste markeder i 2020. I Storbritannia var økningen 17% fra 2019 til 2020, mens den i Spania og Frankrike var på henholdsvis 22% og 24 %.

Populære fryste fileter

- Under koronapandemien har folk kjøpt mer mat når de har vært i butikken, samtidig som de har foretatt færre handleturer. Det har bidratt til å øke etterspørselen etter fryst torskefilet og andre produkter med lang holdbarhet, sier Eivind Hestvik Brækkan.

I 2020 eksporterte Norge 11.000 tonn fryst torskefilet til en verdi av 955 millioner kroner.

Totalvolumet økte 2 %, mens verdien økte 16% sammenlignet med 2019. Storbritannia er fremdeles største marked med 31 % av volumet, etterfulgt av Sverige, Nederland og Frankrike.

Stor vekst i Tyskland

Et blikk på utviklingen viser at det er direkteeksporten av fryst torskefilet til Tyskland som økte mest i 2020.

Norge eksporterte 297 tonn fryst filet av torsk til Tyskland i 2020, en økning på 174 tonn, eller 143 prosent, fra 2019. På plassene bak fulgte Spania med 80 % vekst (252 tonn) og Canada 32 % (464 tonn).

- I Tyskland har hjemmekonsumet av sjømat steget med 14 prosent i løpet av 2020. At den norske torsken har gjort det godt, kan være resultat av at skreien har fått en posisjon som vintertorsk, med en kvalitet man ønsker å ha også i resten av året, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Tyskland, Kristin Pettersen.

Torsk var også i 2020 Norges største hvitfiskkategori med en total eksport på 172 000 tonn til en verdi av 9,6 milliarder kroner.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.