Gå videre til innhold
Brødrene Grøntvedts oppdrettsanlegg på Hitra

Bilde -

Brødrene Grøntvedts oppdrettsanlegg på Hitra

Bildet er tatt på kaikanten på Havlaks sitt anlegg på Laksåvika på Hitra. Tre lakser ligger på kaia. Ute på sjøen sees merdene. Trondheimsleia og sør-Hitra i bakgrunnen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Christian Andersen/Kystmuseet i Sør-Trøndelag
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1200 x 798, 585 KB
Last ned

Emner

Tags

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter