Følg Norges sjømatråd

​Sterk vekst i lakseeksporten

Pressemelding   •   okt 06, 2015 05:44 CEST

Hittil i år er det eksportert laks for 33,6 milliarder kroner. Det er en økning på 1,9 milliarder kroner, eller 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i produktvekt er det eksportert 748 000 tonn laks hittil i år. Det er en økning på 3,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- En kombinasjon av økt volum og betydelig høyere pris er årsaken til veksten i eksportverdien av laks. Noe av bakgrunnen er en sterk etterspørsel etter fersk laks i våre viktigste nærmarkeder i EU, sier Paul T. Aandahl, analytiker for laks og ørret i Norges sjømatråd.

Sterk laksepris i september

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var i september 41,76 kroner per kilo. Det er 20 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Hittil i år er gjennomsnittsprisen for fersk hel laks på 41,73 kroner per kilo. Det er 0,46 kroner, eller 1 prosent høyere enn for samme periode i fjor.

Kraftig vekst til EU

Norge eksporterte laks til EU for 3,2 milliarder kroner i september. Det er en økning på 30 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har Norge eksporterte laks til EU for 24,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Målt i produktvekt er det eksportert 74 500 tonn laks til EU i september. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år har det blitt eksportert 571 000 tonn laks til EU. Det er 63 000 tonn mer enn på samme tid i fjor. De største kjøperne av norsk laks, både hittil i år og i september måned er Polen og Frankrike.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte laks til Asia for 592 millioner kroner i september. Det er økning på 4 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har Norge eksportert laks til Asia for 5,3 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hittil i år er det eksportert totalt 111 000 tonn til de asiatiske markedene.

Norge eksporterte laks til USA for 223 millioner kroner i september. Det er økning på 50 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har Norge eksportert laks til USA for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 430 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i produktvekt er eksportert mengde laks hittil i år økt med 38 prosent, til totalt 27 500 tonn.

Reduksjon for ørreten

Norge eksporterte ørret for 198 millioner kroner september måned. Det er en reduksjon på 9 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Største kjøpere av norsk ørret i september måned var Japan og Canada. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel ørret var 38,20 kroner i september, som er på samme nivå som september i fjor.

Hittil i år er det eksportert ørret for 1,5 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 254 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 35 000 tonn ørret, målt i produktvekt, som er en reduksjon på 3300 tonn fra samme periode i fjor. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet