Følg Norges sjømatråd

​Sterk november for laks og ørret

Pressemelding   •   des 03, 2015 05:58 CET

Norge eksporterte laks for 4,5 milliarder kroner i november. Det er en økning på 663 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 42,7 milliarder kroner. Det er 3,2 milliarder kroner, eller 8 prosent, mer enn for samme tid i fjor.

- Årsaken til økningen i eksportverdien i november skyldes en kombinasjon av høyere pris og mengde sammenlignet med fjoråret. Hovedgrunnen til dette er vekst i etterspørselen etter norsk laks, spesielt i EU som også er vårt viktigste marked, sier Paul T. Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert 93 355 tonn laks i november måned, målt i produktvekt. Det er en økning på 7 prosent, eller 6 114 tonn, sammenlignet med november måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert 943 000 tonn laks, målt i produktvekt. Det er en økning på 34 585 tonn, eller nær 4 prosent fra samme periode i fjor.

Høyere laksepris

Eksportprisen for fersk, hel laks var i november på 44,92 kroner per kilo. Det er en økning på 10 prosent fra samme måned i fjor. Lakseprisen i november var 7 prosent høyere sammenlignet med gjennomsnittsprisen i oktober.

Vekst til EU

Det ble eksportert norsk laks til EU for 3,3 milliarder kroner i november. Det tilsvarer en økning på 16 prosent fra samme måned i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 72 000 tonn, som tilsvarer en økning på 7 prosent. Frankrike og Polen var de to største kjøperne av norsk laks i november.

Redusert eksport til Øst-Europa

I november ble det eksportert laks til Øst-Europa for 117 millioner kroner. Det er en nedgang på 24 prosent fra november i fjor. Volumet er samtidig redusert med 16 prosent, til nær 3500 tonn. Tilbakegangen er i hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilførsel til det hviterussiske og ukrainske markedet.

Sterk økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 696 millioner kroner i november. Det er en økning på 28 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum er det en økning på 900 tonn, eller 8 prosent, fra november i fjor. Eksportert mengde i november var totalt 12 900 tonn.

Det ble eksportert laks til USA for 222 millioner kroner i november. Det er en økning på hele 60 prosent sammenlignet med november i fjor. Eksportert mengde i november var totalt 3 000 tonn, målt i produktvekt. Det er en økning på 950 tonn, eller 47 prosent fra november måned i fjor.

Oppgang for ørret

Det ble eksportert ørret i november for 276 millioner kroner. Det er en økning på nær 100 millioner kroner, eller 57 prosent fra november i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 6 275 tonn. Det er 2 300 tonn mer enn november i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i november var Hviterussland og Japan. Hittil i år er det eksportert ørret for 2 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 180 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet