Følg Norges sjømatråd

Reduksjon for lakseeksporten

Pressemelding   •   mai 06, 2015 05:59 CEST

Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i april. Det er en nedgang på 362 millioner kroner, eller ni prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 14,6 milliarder kroner. Det er en økning på en prosent fra samme periode i fjor.

Det ble eksportert 82 000 tonn laks i april. Det er tilnærmet samme volum som i april måned i fjor. Hittil i år er det eksportert 342 700 tonn laks. Det er en økning på 8 prosent fra samme periode i fjor.

- Etter flere år med sterk vekst i etterspørselen etter norsk laks, ser vi nå en endring. Selv om det fortsatt er vekst i etterspørselen etter norsk laks i EU, har ikke dette vært nok til å kompensere for reduksjonen i eksporten til Øst-Europa i 2015, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef laks og ørret hos Norges sjømatråd.

Lavere laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i april 39,93 kroner per kilo. Det er 5,37 kroner, eller 12 prosent, lavere enn for samme måned i fjor. Lakseprisen i april var 4 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen i mars.

Verdireduksjon til EU i april

Det ble eksportert norsk laks til EU for 2,56 milliarder kroner i april. Det er en nedgang på 6 prosent, eller 160 millioner kroner fra april i fjor. Målt i produktvekt ble det eksportert 61 300 tonn norsk laks til EU i april. Det er en økning på 5 prosent eller 3 200 tonn fra april i fjor. Polen, Frankrike og Storbritannia er de største markedene for norsk laks i april. Storbritannia fortsetter veksttrenden fra første kvartal og lakseeksporten øker i april med 18 prosent, eller 40 millioner kroner, til 259 millioner kroner. Eksportert volum til Storbritannia var 5 800 tonn i april, en økning på 900 tonn eller 18 prosent fra samme måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert norsk laks til EU for 10,7 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent, eller 821 millioner kroner, fra samme periode i fjor. Eksportert volum har økt med 17 prosent til 243 800 tonn for samme periode.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 610 millioner kroner i april. Det er en økning på 16 prosent eller 84 millioner kroner sammenlignet med april i fjor. Det ble eksportert 13 400 tonn laks til Asia i april. Det er en økning på 26 prosent eller 2 800 tonn, fra april i fjor. Japan, Hong Kong og Israel var de største markedene for norsk laks i Asia i april.

Hittil i år er det eksportert norsk laks til Asia for 2,5 milliarder kroner, en økning på 18 prosent fra samme periode i fjor. Eksportert volum har i samme periode økt med 26 prosent til totalt 51 900 tonn.

Det ble eksportert laks til USA for 176 millioner kroner i april. Det er en økning på 23 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med april i fjor. Eksportert volum økte med 600 tonn, eller 27 prosent, til 2 900 tonn fra samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert norsk laks for 741 millioner kroner til USA, en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor. Hittil i år er det eksportert 11 800 tonn norsk laks til USA. Det er en økning på 37 prosent, eller 3 200 tonn, fra samme periode i fjor.

Lavere eksport av ørret

Det ble eksportert ørret for 147 millioner kroner i april. Det er en nedgang på 37 prosent, eller 88 millioner kroner fra april i fjor. Det ble eksportert 3 300 tonn ørret i april. Det er en nedgang på 33 prosent fra samme måned i fjor. Hviterussland var vårt største marked for ørret i april, fulgt av Japan og Polen.

Hittil i år er det eksportert ørret til en verdi av 606 millioner kroner. Det er en nedgang på 254 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Volumet hittil i år har falt med 25 prosent fra fjoråret, til 13 300 tonn.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet