Følg Norges sjømatråd

​Nedgang i eksporten av pelagisk fisk i første kvartal

Pressemelding   •   apr 09, 2015 05:57 CEST

Norge eksporterte pelagisk fisk for 1,3 milliarder kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 19 prosent målt mot første kvartal i 2014. Det ble eksportert sild for 498 millioner kroner, som er en nedgang på 31 prosent fra i fjor. Makrelleksporten var på 544 millioner noe som er en nedgang på 17 prosent.

I mars måned var sildeksporten på 123 millioner kroner. Det er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med mars måned i fjor. Makrelleksporten var på 113 millioner. Det er en økning på 5 prosent fra mars i fjor.

– Nedgangen i eksportverdien er et resultat av lavere sildekvote og prisnedgang på makrell, sier Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Litauen tar imot mest norsk sild

Det ble eksportert 27 000 tonn fryst hel sild i første kvartal. Det er en nedgang på 48 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var i første kvartal på 7,67 kroner per kilo. Det er en økning på 12 prosent fra året før. De største mottakerlandene for fryst hel sild er Ukraina og Egypt, med 6 000 tonn hver.

Målt i volum ble det eksportert 18 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første kvartal. Det er en nedgang på 34 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter var i første kvartal 13,60 kroner per kilo. Det er en økning på 20 prosent fra første kvartal i fjor. De største mottakerlandene for fryste sildefiletprodukter er Tyskland med 5 000 tonn og Polen med 4 tusen tonn.

Det har gått 4 000 tonn fryst hel sild og 3 000 tonn fryste sildefiletprodukter til Litauen. Mye av dette antas å ende opp i markeder som Ukraina, Kazakhstan og andre land i regionen.

Tyrkia største mottakerland for makrell

Det er eksportert 49 000 tonn fryst hel makrell i første kvartal. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var i første kvartal på 10,44 kroner per kilo. Det tilsvarer en nedgang på 12 prosent fra første kvartal i fjor. De største mottakerlandene er Tyrkia med 7 000 tonn og Kina med 6 000 tonn.

Nedgang i loddeeksporten

Det er eksportert lodde for 72 millioner i første kvartal. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel lodde var 5,15 kroner per kilo i første kvartal. Det er en økning på 9 prosent fra samme periode i fjor. Lodda har i hovedsak gått til Kina og Nederland. Fra Nederland går lodda trolig videre til markeder i Asia. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet