Følg Norges sjømatråd

Laks og ørret for 50 milliarder i 2015

Pressemelding   •   jan 05, 2016 11:02 CET

Norge eksporterte laks for 47,7milliarder kroner i 2015. Dette er en økning på 9 prosent eller 3,9 milliarder sammenlignet med 2014, og er den høyeste eksportverdien av laks noensinne.

- Et rekordhøyt volum i kombinasjon med rekordhøye priser har tatt norsk lakseeksport til nye høyder i 2015. Det til tross for en stengt grense til Russland. Rekordåret skyldes hovedsakelig en sterk etterspørselsvekst i nærmarkedene i EU og drahjelp fra en svekket norsk krone sammenlignet med euro og amerikanske dollar, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Målt i produktvekt eksporterte Norge 1 035 000 tonn laks i 2015, som er 3,7 prosent høyere enn året før.

Laksepris på rekordnivå

Eksportprisen for fersk, hel laks har i løpet av 2015 variert mellom 38,37 kroner per kilo i mai og 51,26 kroneri desember. Gjennomsnittlig eksportpris i 2015 var 42,87 kroner per kilo. Det er 1,86 kroner eller 4,5 prosent høyere enn i 2014, og den høyeste eksportprisen siden 1988.

Økt eksport til EU

Det ble eksportert norsk laks til EU for om lag 35,2 milliarder kroner i 2015. Det tilsvarer en økning på 15 prosent fra 2014. Målt i volum var eksporten 793 000 tonn, som er en økning på 74 000 tonn, eller 10 prosent, sammenlignet med 2014.

Ett år med utestengelse fra Russland har resultert i en økning av eksportandelen på norsk laks til EU. Omtrent 77 prosentav all norsk lakseeksport, målt i produktvekt, gikk til nærmarkedene i EU i 2015. I 2014 var tilsvarende andel 72 prosent, og i 2013 var den 68 prosent.

Målt i produktvekt var de viktigste laksemarkedene Polen og Frankrike i 2015. Det største vekstmarkedet var Storbritannia, målt i absolutt volum, med et økt volum på 14 279 tonn, eller 24 prosent, sammenlignet med 2014.

Stor vekst i USA

I 2015 ble det eksportert laks for 2,5 milliarder kroner til USA. Det er en vekst på 626millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med 2014. Målt i produktvekt ble det eksportert 37 657tonn, noe som tilsvarer en vekst på 9 681tonn, eller 35 prosent, sammenlignet med 2014.

Veksten er hovedsakelig drevet av produktene fersk hel laks og fersk fillet. Målt i verdi har veksten på disse produktene vært henholdsvis 104 og 70 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Redusert eksport til Øst-Europa

Verdien av lakseeksporten til Øst-Europa ble redusert med 64 prosent i 2015 til totalt 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med 2014. Årsaken til tilbakegangen er i hovedsak den russiske importstoppen og en redusert tilførsel til det ukrainske markedet. Hviterussland kjøper mest norsk laks i Øst-Europa, målt i verdi. Største vekstmarked er Tyrkia, til totalt 341 millioner kroner.

Økt eksport til Asia

Norge eksporterte laks til Asia for 7,5milliarder kroner i 2015. Det er en økning på 15prosent fra året før. Målt i produktvekt har eksporten til Asia økt med 7 prosent, eller 10 226 tonn i 2015. Størst økning, målt i verdi, er det til Japan og Sør-Korea.

Ørreteksporten stabil

Norge eksporterte ørret for 2,3 milliarder kroner i 2015. Det er en nedgang på 1,7 prosent, eller 39 millioner kroner fra 2014. Målt i produktvekt ble det eksportert 53 000 tonn ørret i 2015. Det er en økning på 4prosent sammenlignet med 2014.

Nedgangen var forventet, og skyldes i hovedsak importstopp til Russland. Den norske ørreteksporten har tradisjonelt vært mer avhengig av enkeltmarkeder enn laks.

Mens tilførselen av ørret til Øst-Europa reduseres, ser vi en eksportøkning til USA, EU og Asia. De to største vekstmarkedene totalt i 2015 var Hviterussland og USA. Til EU øker eksporten mest til Polen og Romania, mens Taiwan og Malaysia er de største vekstmarkedene i Asia.

Eksportprisen for fersk hel ørret, gikk ned med 4,18 kroner per kilo, eller ned 10prosent til 39,15 kroner per kilo i 2015 sammenlignet med 2014.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet