Gå videre til innhold
Christian Chramer Foto: Norges sjømatråd
Christian Chramer Foto: Norges sjømatråd

Nyhet -

Sjømatrådet innfører “key account”-struktur

Etter nærmere ett år i sjefsstolen gjør administrerende direktør Christian Chramer endringer i måten Sjømatrådet er organisert på.

Nå har selskapet innført key account managers for hver bransje.

- Vi etterstreber alltid forbedringer og ønsker å imøtekomme de tilbakemeldingen vi får fra næringen. Ett av disse punktene har vært å gjøre det enda tydeligere hvem som er kontaktpunktet for bransjespesifikke spørsmål og hvem som leder og koordinerer prosesser internt, forklarer Christian Chramer.

Strukturen er på plass

Endringene trådte i kraft ved inngangen av september. De skal bidra til å sikre en bedre dialog mellom Sjømatrådets enheter og koordinere interne og eksterne prosesser.

- Det har nok vært en oppfatning av at det har vært for komplisert å komme i kontakt med de rette menneskene hos oss når det gjelder artsspesifikke spørsmål, sier Chramer.

De nye rollene har ikke budsjett- eller personalansvar. De knyttes opp mot Sjømatrådets avdeling for Globale operasjoner, som ledes av Børge Grønbech.

Slik ser Sjømatrådets nye key account-oppsett ut:

  • Laks og ørret – Anders Nordøy Snellingen
  • Hvitfisk – Bjørn-Erik Stabell
  • Konvensjonell – Gunvar L. Wie
  • Pelagisk – Jan Eirik Johnsen
  • Skalldyr – Josefine Voraa

Disse vil fremdeles ha sine primæroppgaver i sine respektive fagavdelinger, og rollen som key account manager kommer i tillegg.

- Det skal være lett å komme i kontakt med Sjømatrådet. Med «key account managers» får vi en enda tettere kobling til våre viktigste samarbeidspartnere, sjømatnæringen. Det betyr ikke at kontakten som er på plass i dag skal endres, men at vi får klarere kontaktpunkt og skal jobbe enda mer for å være til nytte for næringen og bedriftene i den, forklarer Christian Chramer.

Jan Eirik Johnsen vil fortsatt være koordinator på tvers av markedsgruppene.

Emner

Kategorier

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.