Gå videre til innhold
Sjømatrådet har levert innspill om de nasjonale kostrådene

Nyhet -

Sjømatrådet har levert innspill om de nasjonale kostrådene

Norske myndigheter har invitert Norges sjømatråd om innspill til de foreslåtte kostrådene. Vårt høringsinnspill er nå ferdigstilt og sendt til myndighetene.

- Dette er et viktig tema, og vi har prioritert å jobbe fram et innspill som Helsedirektoratet kan ta med i betraktningen når arbeidet når fortsetter, sier kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Martin Skaug.

I vårt innspill skriver vi blant annet:

"Hovedbudskapet i rapporten er at helsefordelene av å øke inntaket av fisk og spise to – tre måltider i uken, oppveier risikoen for eventuelle negative helseeffekter av å få i seg miljøgifter fra fisk, noe som gjelder alle aldersgrupper."

"Dette er et relevant bakteppe for de norske kostrådene, og er et enkelt budskap det er godt å kunne stille seg bak. I en tid hvor sjømatkonsumet fortsetter å falle er det vesentlig at et slikt systematisk kunnskapsarbeid ligger i bunn."

Har belyst viktigheten av å gjenspeile tilbudet av sjømat

Sjømatrådet leverte i likhet med flere andre sine innspill på med sine vurderinger om hvordan arbeidet med og kommunikasjonen rundt de norske kostrådene.

- Vi har jobbet innenfor vårt mandat og bestillingen fra Helsedirektoratet, og det er å belyse hvordan kommunikasjonen rundt kostrådene. I høringssvaret har vi lagt også lagt vekt på viktigheten av å favne om hele tilbudet av sjømat som finnes for nordmenn, sier Skaug, som viser til følgende utdrag fra Sjømatrådets innspill:

“Derfor ber vi Helsedirektoratet om å sikre at kostrådene ikke impliserer at inntaket av fisk og sjømat skal begrenses til villfanget sjømat fra et bærekraftperspektiv, men også er tydelige på hele artsmangfoldet og produktbredden som er å finne på det norske matfatet, eksempelvis laks og ørret fra havbruk, blir med – ettersom fisk og sjømat som kategori scorer såpass godt på bærekraftparametre.”

Sjømatglede er fremdeles essensielt.

- I tillegg har vi gitt innspill på hvordan en tydelig og stringent kommunikasjon blir viktig når kostrådene skal formidles til den norske befolkningen. Vi har god erfaring med å kommunisere til flere av de relevante målgruppene, og har opparbeidet oss stor kunnskap om formidling av sjømatglede, som vi håper vil kunne komme til glede for arbeidet videre, avslutter Skaug.

Her finner du alle høringsinnspillene.

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Trym Eidem Gundersen

Trym Eidem Gundersen

Direktør Norden +47 958 40 957

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.