Gå videre til innhold
Etter 16 år lange forhandlinger ble frihandelsavtalen med India signert sist helg.
Etter 16 år lange forhandlinger ble frihandelsavtalen med India signert sist helg.

Nyhet -

Norsk sjømat vil få tollfrihet til India med fersk handelsavtale

Norge og de andre EFTA-landene signerte søndag 10. mars en ny handelsavtale med India, som gradvis vil redusere dagens tollnivå på 33 prosent til nulltoll i løpet av fem år. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

- Den nye frihandelsavtalen med India markerer en historisk milepæl for norsk sjømatindustri. Etter 16 år med forhandlinger åpner avtalen dørene for betydelig bedre markedsadgang, med nulltoll på en rekke nøkkelprodukter som laks, kveite, og torsk. Dette vil gi norske eksportører en betydelig konkurransefordel i det indiske markedet, sier Børge Lotre, fungerende direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

Sjømatrådet hadde et 2-årig prosjekt i India fra 2016 til 2018. Prosjektet konkluderte med en utsettelse av satsingen på det indiske markedet. Bakgrunnen for dette skyldes dels tollbarrierer, men også utfordringer med logistikk og problemer med effektiv distribusjon. Fryse- eller kjølekjeden på sjømat kan ikke bli brutt, og det må eksportørene ha garantier for. Dessuten var situasjonen slik at det var store begrensninger på utenlandsk eierskap, slik at investeringer for å bygge moderne retail uteble.

- Nedtrappingen av tollbarrierene i den nylig inngåtte frihandelsavtalen med India er et avgjørende skritt for norsk sjømatnæring. Med nulltoll på produkter som makrell, sild og bearbeidede varer som filet av laks og ørret innen 5 år, vil norsk sjømat få en langt mer konkurransedyktig posisjon i et av verdens største og mest ettertraktede markeder, sier Lotre.

Norske eksportører er i dag i liten grad til stede i India. På sikt vil likevel landets størrelse, økonomiske vekst og ikke minst økende etterspørsel etter sjømat få større betydning også for norsk sjømateksport i fremtiden, godt hjulpet av en frihandelsavtale.

Emner

Kategorier

Kontakter

Børge Lotre

Børge Lotre

Fungeende direktør, markedsinnsikt og markedsadgang Markedsadgang og markedsinnsikt +47 982 19 413

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.