Gå videre til innhold
"Choose Norwegian Seafood" lød oppfordringen på fellesstanden som Sjømatrådet og Innovasjon Norge arrangerte på Boston Seafood Show andre uken i mars.
"Choose Norwegian Seafood" lød oppfordringen på fellesstanden som Sjømatrådet og Innovasjon Norge arrangerte på Boston Seafood Show andre uken i mars.

Nyhet -

Boston Seafood Show 2024: Nord-Amerikas viktigste sjømatmesse er i boks

I mars var Sjømatrådet sammen med Innovasjon Norge til stede på fellesstand på Boston Seafood Show, sammen med flere deltakere fra sjømatnæringen. Her kan du lese mer om arrangementet og hva det inneholdt.

Sjømatrådet arrangerte fellesstand på Boston Seafood Show denne uken, i samarbeid med Innovasjon Norge.

- I år deltok ti norske sjømatselskap på vår paviljong. I tillegg har en rekke små og store norske selskap egne stands på Nord-Amerikas viktigste sjømatmesse, sier Anne Kristine Øen, Sjømatrådets utsending til USA

Tradisjonen tro inviterte vi også sjømatnæringen med kunder og kontakter til et kort seminar, og en påfølgende mottakelse. Her fikk deltakerne de lekreste matretter, tilberedt av Bård Emil Underthun, kokken fra Generalkonsulatet i New York.

Teknologi, AI og fiskevelferd

- Et viktig tema på årets seminar var teknologi, AI og fiskevelferd. Gjennom en panelsamtale drøftet vi ulike aspekter av digitalisering av oppdrettsnæringen. Våre paneldeltakere Tony Chen fra teknologiselskapet Manolin og Luke Sawitzky fra blue tech-selskapet Sea Ahead, hadde gode tanker om hvordan tett samarbeid mellom teknologibedrifter og sjømatnæringen vil kunne levere løsninger som løfter oss frem mot bedre fiskevelferd og lavere dødelighet, oppsummerer Øen.

F.v.: Luke Sawitzky fra Sea Ahead, Anne-Kristine Øen fra Sjømatrådet og Tony Chen fra Manolin.

Ny rapport gir rikt innblikk i markedet i USA

På seminaret fikk vi også vist fram vår splitter nye «Fiskemarked»-rapport, som denne gangen i sin helhet er viet til markedet i USA. Den gir blant annet innblikk i markedsutvikling, forbrukeradferd, trender, regionale forskjeller og strategier for å øke sjømatkonsumet i USA.

USA er et filetmarked

- Det er et klart fokus rettet mot at det skal være enkelt å tilberede maten i USA. Dette blir tydelig når man tar en runde i dagligvarebutikkene, og også på restaurantsiden etterspørres filet i stadig større grad, sier Øen.

Laksekonsumet i USA har økt mer enn i EU over tid

USA er verdens største marked for atlantisk laks, med et totalt konsum på nesten 660 tusen tonn rund vekt. Det betyr et konsum på knappe 2 kilo per innbygger. USA er dermed nesten på nivå med store markeder i Europa som Tyskland, Storbritannia og Spania.

- Over tid har USA økt konsumet av atlantisk laks mer enn EU. Siden 2013 har den gjennomsnittlige årlige veksten i USA vært på 7 prosent, mens den i EU har vært på 3 prosent. Mens det i 2023 var et fall på et par prosent i global lakseproduksjon, økte tilførselen av atlantisk laks med ca. 3 prosent til USA, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl, som holdt et innlegg på seminaret.

Sjømatrådets direktør for Globale Operasjoner Børge Grønbech og sjømatanalytiker Paul Aandahl tok seg tid til en butikkrunde i Boston.

Laks blir importert til USA fra mange nasjoner, og Chile er den største leverandøren. Canada mistet sin plass som nr. 2 til Norge i 2022. Over tid er det Norge og foredlingsnasjoner i EU, som Danmark og Nederland, som har hatt størt økning i leveransene av laks til USA. Canada har hatt en svakt negativ utvikling.

Det er filet som øker mest. Siden 2013 har importen av fersk og frossen filet hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 8 prosent, mens tilsvarende vekstrate for fersk hel laks var på 4 prosent.

Ørret er en nisje i rødfiskmarkedet i USA

Importen av ørret er på bare om lag 30 000 tonn. I tillegg kommer ørret produsert i USA, som har variert mellom 15 000 og 22 000 tonn de siste årene. 5-6 tusen tonn av dette er stor ørret. Ørreten blir en liten nisje i det store laksefiskmarkedet i USA, som er på vel 900 000 tonn.

Ser vi på ørret av alle størrelser, og både fersk- og saltvannsbasert ørret, er den årlige veksten i importen på 8 prosent i gjennomsnitt. Med det har ørret hatt omtrent samme relative vekst inn til USA som atlantisk laks. I 2023 var Norge den største leverandøren av ørret inn til USA, foran Chile. Andre store leverandører av ørret var Colombia og Peru.

Mens tilførselen av atlantisk laks økte i 2023, så falt importen totalt sett for ørreten med ca. 10 prosent, og det var de to største nasjonene Chile og Norge som gikk mest ned. Tyrkia økte sin tilførsel av ørret, i form av frossen filet, til 2200 tonn omregnet til rund vekt.

Over tid er det fersk hel og fersk filet som har økt mest inn til USA. Importen av fersk hel ørret har økt i volum med 10 prosent årlig siden 2013, fersk filet har økt med 8 prosent og frossen filet har økt med 6 prosent i gjennomsnitt.

I motsetning til laksen, så kommer det lite videreforedlede produkter av ørret fra såkalte videreforedlingsnasjoner.

Potensialet er stort, særlig for retter som er enkle å tilberede

- USA er et marked med sterk vekst i kjøpekraft sammenlignet med andre nasjoner. Samtidig ser vi at laksen har styrket konkurransekraften sin i det siste, sammenlignet med andre proteiner som kylling og svin. Med et lavt konsum per innbygger i forhold til totalt matkonsum, ligger det an til fortsatt vekst i dette markedet, sier Øen.

Laks i pose - enkelt og greit.

I enkelte butikker har laks stor synlighet, og det er mange produkter å velge mellom for forbrukere. Det er likevel mulig å utvikle kategorien videre. Poke bowl er et eksempel på en trend vi har sett i Europa, men som ikke ser ut til å ha kommet like langt her. Det som er en tydelig trend, er at det tilbys stadig flere produkter som er enkle og raske å tilberede for forbrukeren.

- USA er også et land med store regionale forskjeller både kulturelt og økonomisk. Når det gjelder forbruk av sjømat, ser vi for eksempel at sørvestlige stater har om lag halvparten så stort hjemmekonsum av laks som statene langs atlanterhavskysten. Over tid forventer vi likevel at dette vil jevne seg noe ut, avslutter Øen.

Emner

Kategorier

Kontakter

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124
Anne-Kristine Øen

Anne-Kristine Øen

Sjømatutsending, USA USA +47 957 71 549
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.