Gå videre til innhold
Lag din egen lunsj fellesbilde foto Trude Bessesen Sjømatrådet

Bilde -

Lag din egen lunsj fellesbilde foto Trude Bessesen Sjømatrådet

Elever fra Kroken ungdomsskole leverte sine bidrag til konkurransen lagdinegenlunsj.no Med på laget hadde de ingen ringere enn fiskeriminister Harald Tom Nesvik, som sammen med gruppen sin måtte presentere løsningsforslaget for de andre elevene. Med på bildet er også mat og helse lærer Aud Johanne Wiik Nilsen og Sjømatrådets Martin Skaug.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Trude Bessesen, Sjømatrådet
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4032 x 2448, 4.06 MB
Last ned

Kategorier

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.