Gå videre til innhold
Fra venstre: Fiskeriutsending i Italia,Trym Eidem Gundersen, Ivano Ricchebono og Gian Paolo Belloni  FOTO Giulia la Monica

Bilde -

Fra venstre: Fiskeriutsending i Italia,Trym Eidem Gundersen, Ivano Ricchebono og Gian Paolo Belloni FOTO Giulia la Monica

Mesterkokk Ivano Ricchebono viser stolt frem beviset på at han er tørrfiskambassadør anno 2020. Til venstre: fiskeriutsending Trym Eidem Gundersen. Til høyre: tidligere tørrfiskambassadør Gian Paolo Belloni
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Giulia la Monica/Norges sjømatråd
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3518 x 2345, 3.77 MB
Last ned

Pressekontakt

Chris Guldberg

Chris Guldberg

Pressekontakt Direktør, kommunikasjon og samfunn +47 928 10 707
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relaterte nyheter