Gå videre til innhold
#torskefisk2017  - Hvor er hvitfisknæringen om 10 år?

#torskefisk2017 - Hvor er hvitfisknæringen om 10 år?

Dato 19. oktober 2017 11:00 – 23:00

Sted Clarion The Edge, Tromsø

Bli med på Norges største og viktigste torskefiskkonferanse

Det er et stort potensial for økt verdiskapning i torskefisksektoren, og flere selskaper fra både laksenæringen og importørleddet ønsker å ta del i denne utviklingen. 

Torskefiskkonferansen har vært arrangert i over 10 år, og er den viktigste møteplassen for torskefisknæringen i Norge. Konferansen setter dagsorden innen temaer som kvalitet, markedsarbeid, ressursforvaltning og verdiskapning. Her møter du deltakere fra alle deler av næringskjeden, i tillegg til offentlig forvaltning, FoU og finans.

Arrangører er Norges sjømatråd i samarbeid med Råfisklaget, DnB og Sjømat Norge.

Programmet

Informasjon om programmet følger her

Akkreditering for presse

Vennligst benytt akkrediteringsskjemaet du finner her

Velkommen!

Med hilsen

Norges sjømatråd

Emner

Regions

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.