Følg Norges sjømatråd

​Stabil eksport av pelagisk fisk i november

Pressemelding   •   des 03, 2015 05:57 CET

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk til en verdi av 1,1 milliarder kroner i november. Det er omtrent på samme nivå som november i fjor med en svak nedgang på 1 prosent, eller 13 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 6,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 2,1 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,6 milliarder kroner, en nedgang på 10 prosent fra samme periode i fjor. Japan er det største markedet for pelagisk fisk, foran Nederland og Kina.

-Eksportvolumet av sild, makrell og lodde har til sammen gått tilbake med 26 prosent hittil i år. Selv om eksportprisen har økt, har ikke dette vært tilstrekkelig for å kompensere for redusert volum og verdien har falt, sier Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

I november har Norge eksportert sild for 473 millioner kroner. Det er en nedgang på 4 prosent sammenlignet med november i fjor. Makrelleksporten kom på 612 millioner kroner. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med november i fjor.

Japan største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 320 000 tonn fryst hel makrell. Det er en nedgang på 13 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Japan, Kina, Nederland og Nigeria. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,60 kroner, noe som tilsvarer en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor.

I november er det eksportert 57 000 tonn fryst hel makrell. Det er en reduksjon på 3 prosent fra samme måned i fjor. De største volumene har gått til Nigeria, Kina og Tyrkia.

Ukraina største sildemarked hittil i år

Det er eksportert 93 000 tonn fryst hel sild hittil i år. Det er en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor. Ukraina, Litauen og Egypt har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var på 8,64 kroner per kilo, noe som er 22 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

I november ble det eksportert 21 000 tonn fryst hel sild. Det er en økning på 19 prosent fra november i fjor. De største volumene har gått til Ukraina og Litauen.

Det er eksportert 65 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i år, noe som er en nedgang på 28 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Polen, Litauen og Nederland. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 13,24 kroner, noe som tilsvarer en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I november er det eksportert 12 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 37 prosent mindre enn året før. De største volumene har gått til Tyskland og Polen.  

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet