Følg Norges sjømatråd

​Sjømatrådet skal ikke granskes

Pressemelding   •   jun 15, 2018 13:05 CEST

Renate Larsen mener at det er et godt tidspunkt for en selskapskontroll fra Riksrevisjonen.

Vi registrerer at Fiskeribladet har vært noe ivrig på overskriftene på desken i dag tidlig og at dette raskt har spredt seg til andre medier, inkludert NRK og NTB. Det er ikke snakk om at Riksrevisjonen skal gjennomføre en granskning av Sjømatrådet, men en ordinær selskapskontroll. Riksrevisjonen gjennomfører årlig slike kontroller i utvalgte selskaper.

I 2017 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 237 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 104 selskaper.

I 2018-2019 er Sjømatrådet et av selskapene Riksrevisjonen skal gjennomføre en selskapskontroll, en såkalt «forvaltningsrevisjon av virksomhetsstyringen i selskapet». I virksomhetsanalysen legges det vekt på måloppnåelse og effektiv drift av selskapet. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap med sektorpolitiske formål.

- Sektorpolitiske mål er per i dag rundt formulert og disse kunne nok med fordel vært konkretisert ytterligere. For Sjømatrådets vedkommende mener vi imidlertid at det er et godt tidspunkt å ha en gjennomgang nå. Vi har gjennomgått store prosesser og effektiviseringstiltak og kan dokumentere gode effekter av det arbeidet vi gjør. Samtidig er det alltid rom for forbedring, sier Renate Larsen, Administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Riksrevisjonens rapport fra selskapskontrollen vil foreligge høsten 2019. 

Fiskeribladet har valgt å endre sin opprinnelige overskrift til saken.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet