Følg Norges sjømatråd

​Redusert pelagisk eksport i oktober

Pressemelding   •   nov 04, 2015 05:57 CET

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk til en verdi av 1,5 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang på 208 millioner, eller 12 prosent, fra oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 5,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 8 prosent fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 1,6 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 2,9 milliarder kroner, en nedgang på 12 prosent fra samme periode i fjor. Nederland er det største markedet for pelagisk fisk, foran Japan og Kina.

– Redusert kvote gjør at eksportvolumet faller, men oppveies delvis av økt pris. Utfordrende markedsadgang i viktige pelagiskmarkeder som Kina, Nigeria og Russland har påvirket eksporten i 2015, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert sild for 173 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 39 prosent fra samme måned i fjor. I oktober ble makrelleksporten redusert med 17 prosent til 1,3 milliarder kroner.

Japan største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 264 000 tonn makrell. Det er en reduksjon på 14 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Japan, Nederland og Kina. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,62 kroner. Det er en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor.

I oktober ble det eksportert 121 000 tonn fryst hel makrell. Det er en nedgang på 21 prosent fra samme måned i fjor. De største volumene gikk i oktober til Japan, Kina og Nederland.

Sterk vekst i eksporten av makrellfilet

Eksporten av makrellfilet var i oktober på 732 tonn, en økning på 72 prosent fra i fjor. Hittil i år er eksporten økt med 86 prosent til fem tusen tonn. Viktigste markeder for makrellfilet er Sverige, Sør-Korea og Japan.

Ukraina største sildemarked hittil i år

Hittil i år er det eksportert 72 000 tonn fryst hel sild. Det er en nedgang på 37 prosent fra samme periode i fjor. Ukraina, Nederland og Litauen har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild så langt i år er på 8,62 kroner per kilo. Det er en økning på 22 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

I oktober ble det eksportert 7 000 tonn fryst hel sild. Det er en nedgang på 29 prosent fra oktober i fjor. De største volumene har gått til Litauen og Kasakhstan.

Hittil i år er det eksportert 53 000 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en nedgang på 25 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Polen, Tyskland, og Litauen. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter så langt i år er på 13 kroner. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I oktober ble det eksportert 6 000 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en nedgang på 67 prosent fra oktober i fjor. De største volumene gikk til Polen og Tyskland.  

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet