Følg Norges sjømatråd

Nytt prosjekt skal gi kvalitetsløft i fiskerinæringen

Pressemelding   •   feb 10, 2017 15:55 CET

Råstoffsjef Ørjan Nergaard i Norway Seafoods vil ha enda bedre kvalitet på fisken som landes. Nå inviterer han hele fiskerinæringen til å bli med på et felles kvalitetsløft.

Torsdag hadde NRK et innslag på «Dagsrevyen» der den spanske importøren Alberto Alfonso utfordrer den norske fiskerinæringen til å ha et enda sterkere fokus på kvalitet. En rapport fra Nofima fra 2015 viser at et høyt kvalitetsfokus på villfanget fisk kan gi store økonomiske gevinster for næringen. Bare innen filetindustrien kan det hentes ut så mye som 13 prosent merverdi hvis råstoffet får en økt kvalitet, viser rapporten. Nå tar en gruppe fiskekjøpere i Øst-Finnmark grep og inviterer til et oppstartsmøte der nettopp kvalitetsforbedring er hovedtema.

- Vi er blitt enige om å gjøre noe for å styrke kvaliteten på alt landet råstoff. Fiskerne hevder at kjøperne i dag ikke betaler ut fra kvalitet, og det er har de rett i. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å få en felles forståelse for at vi må differensiere på kvalitet når vi sorterer fisken. Målet er å snu den negative trenden med dårlig kvalitet som fører til reklamasjoner, negativ omtale og dårlige resultater, sier Ørjan Nergaard i Norway Seafoods.

- Det er Norway Seafoods, Nergård, Polar og Båtsfjordbruket som har initiert dette kvalitetsprosjektet. Hvis det lykkes, er målet på sikt å få enda flere aktører med.

- God kvalitet burde være en selvfølge når fangsten leveres over kai langs kysten, men dessverre har det skjedd en negativ dreining over flere år. Vi opplever i dag at råstoff som leveres til landanlegg har en dårligere kvalitet enn tidligere. Det kan virke som om holdning til kvalitet i mange tilfeller er fraværende. Vi kan da spørre oss om hvorfor dette har skjedd, sier Nergaard.

Oppstartsmøtet finner sted i Tromsø tirsdag 14. februar.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet