Følg Norges sjømatråd

Norsk deltakelse på Conxemar for andre gang

Pressemelding   •   okt 06, 2017 10:29 CEST

Denne uken har Conxemar 2017 blitt avholdt i Vigo. Conxemar er en stor og velrespektert fiskerimesse som tiltrekker seg aktører fra videreforedlingsbransjen, distributører, importører og eksportører av fryste og ferske sjømatprodukter.

Dette er andre året hvor norske bedrifter deltar på norsk paviljong. Sammenlignet med i fjor, var det i år mer arealer til hvert selskap og bedre beliggenhet og derfor mer synlighet. Totalt deltok ti norske selskaper på Conxemar. Standen ble utformet i samarbeid med Norges sjømatråd og Innovasjon Norge.

- Conxemar befestet sin posisjon som en viktig konferanse og arena for norske sjømateksportører med Spania og Portugal som marked. Det var innholdsrike dager, med relevante deltakere og gode diskusjoner mellom norske og spanske næringsaktører, sier Hildegunn Fure Osmundsvåg, fiskeriutsending i Spania.

- Messen har vært vellykket for Seaborn. Det er optimisme blant kunder, og interesse i å ta business til et nytt nivå med VAP-produkter. Kvalitet var hovedtemaet gjennom konferansen når det gjaldt laks, sier Maria Barroso, salgssjef Seaborn.

Rundebordsmøte med næringsaktører for hvitfisk

I anledning Conxemar ble det 3. oktober avholdt et rundebordsmøte for norsk og spansk sjømatnæring med påfølgende middag. I panelet satt det tre fra norsk sjømatnæring og fire fra spansk sjømatnæring. I panelet fra Norge var Lerøy, Norfra og Nordic Group, mens i panelet fra Spania var Eroski, Pescanova, Ender og Fedepesca.

Formålet bak rundebordsmøte var å diskutere muligheter og problemstillinger i markedet for flere hvitfiskarter med relevante bransjeaktører som tilhørere. Spesielt sei ble løftet frem som en art som kan ta en posisjon i Spania. Ved hjelp av større kvote for sei som er MSC-godkjent, i tillegg til en relativt rimelig pris er mulighetene positive for sei fremover.

Temaene som ble belyst og drøftet under rundebordsmøtet kommer til å bli fulgt opp fremover av Norges sjømatråd. Det vil være en ambisjon å konkretisere kunnskapen som ble delt til gode tiltak som kan hjelpe norske sjømateksportører fremover i Spania. Dermed kan det være aktuelt med en ny samling for de relevante næringsaktørene.

Foredrag om miljø og bærekraft

I tillegg til rundebordsmøte, ble også Norges sjømatråd invitert til å holde et foredrag om miljø og bærekraft. Her trakk Osmundsvåg frem den unike Svalbard-avtalen som i samarbeid med Green Peace sikret et frivillig midlertidig vern av bunntråling i Arktis.

I tillegg ble også Mareano-prosjektet til Havforskningsinstituttet nevnt, som gjennom ti år har gitt norske myndigheter en unik forståelse rundt hvordan man skal sikre en økologisk helhetlig forvaltning av naturmiljøet i Norge. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet