Følg Norges sjømatråd

En smak av Norge i Dubai

Pressemelding   •   feb 26, 2016 14:40 CET

Norges sjømatråd er på offensiven i De forente arabiske emirater og arrangerte denne uken sjømatmiddag for 80 viktige aktører i Dubai.

Lokalet var fullt at viktige gjester da Norges sjømatråd presenterte norsk sjømat for næringsaktører i Dubai. I forbindelse med Gulfood som ble arrangert 21.-25. februar i Dubai, inviterte Sjømatrådet i samarbeid med den norske ambassaden til sjømatmiddag «A taste of Norway». Hovedmålgruppen for middagen var hotell, restaurant og catering-segmentet som var invitert for å lære mer om norsk sjømat.

Den norske kokken Sebastian Myhre demonstrerte under middagen tilberedning av norske reker, laks, ørret, torsk og blåskjell. På menyen sto også norsk kveite, kamskjell og kongekrabbe. Med dette fikk publikum innblikk i bredden av norsk sjømat med fokus på ferskhet og kvalitet. 80 gjester deltok på arrangementet, deriblant representanter for flere restaurantkjeder, sjefskokker fra flere av de største hotellene i Dubai og representanter for Culinary Association i De forente arabiske emirater.

Bred satsning i Dubai

De forente arabiske emirater (UAE) er blant markedene som er innenfor Sjømatrådets satsning på Nye markeder. Strategien for UAE er todelt. Horeca-segmentet er definert som en viktig målgruppe for å posisjonere bredden av norsk sjømat, mens dagligvarehandel er en viktig kanal for arter som laks og ørret.

Verdien av den direkte eksporten fra Norge til UAE utgjorde i 2014 210 millioner kroner, i 2015 steg denne ytterligere til 310 millioner kroner. Det største produktet er laks, som leveres fersk til Dubai med fly. Fra 2014 til 2015 var det en økning i eksporten av laks fra Norge til Dubai på rundt 50% i volum og verdi. I 2015 gikk det i snitt 112 tonn per uke med fly fra Norge. Andre produktgrupper som har hatt en økning til Emiratene er ørret, kongekrabbe og kamskjell. Arter som fersk torsk og kveite er produkter som har stort potensiale i Horeca-segmentet i markedet.

- I første fase har Sjømatrådet jobbet med å få opp et kritisk nettverk i markedet som muliggjør markedsføringsaktiviteter for norske arter i Horeca. Vi vil nå bygge videre på nettverket og planlegge aktiviteter som styrker posisjonen til de norske artene ytterligere, sier Ingrid Dahl Skarstein, landansvarlig for Nye marked og Midt-Østen.

Norske leverandører av laks og skalldyr har allerede jobbet lenge i markedet og langs hele verdikjeden. Dette er en stor fordel for å posisjonere andre norske arter i Horeca-segmentet.

- Vi har fokus på å få fram bredden av norsk sjømat i Horeca-segmentet i UAE. Dette er kokker som har høye forventninger til ferskhet, unikhet, kvalitet og utvalg. Ovenfor hoteller og restauranter er bredden Norge kan levere av ferske arter en styrke, legger hun til.

Markedsføringssamarbeid

Totalmarkedet for laks var beregnet til 6501 tonn i 2014, inkludert fersk, fryst og bearbeidet laks. Ser man kun på fersk laks hadde Norge en markedsandel på over 80% i 2014. Norsk laks har allerede godt fotfeste i dagligvarehandel. Markedet preges imidlertid av et mangfold av etniske grupper og over 80% av befolkningen består av tilflyttere fra andre deler av verden. Ifølge dagligvarehandelen selv er det kun en begrenset gruppe av konsumenter som velger å tilberede laks hjemme, noe konsumentanalyser i 2016 vil kunne belyse ytterligere. Neste steg i markedet er derfor å nå flere potensielle konsumenter. I sjømatrådets strategi for dagligvarehandel i UAE i 2016 er markedsføringskampanjer kun i samarbeid med norske eksportører definert som hovedaktivitet, dette for å gå i takt med aktørene som er aktive mot markedet.

- Kampanjene vil øke kunnskap om tilberedning av de norske artene. Økt hjemmekonsum blant flere konsumentgrupper er nødvendig for å ytterligere kunne styrke norske arter som laks og ørret sin posisjon i dagligvarehandel i markedet, sier Skarstein.

Import viktig

Tall fra Euromonitor viser at det spises mellom 250 000 og 280 000 tonn (2014) sjømat i året i markedet, et høyt nivå som tilsvarer omtrent 27 kg per innbygger per år. Til sammenligning spises 54 kg rødt kjøtt per innbygger per år og 35 kg fjærkre per innbygger per år. Økning i forbruk av fisk tilsvarer ikke kjøpekraftsveksten for øvrig i markedet, og økningen for fisk er bare 0,6% i verdi i snitt over de siste 4 årene. Det oppgis imidlertid at det er økt bevissthet rundt helsefordelene ved å spise fisk og sjømat ettersom helse- og overvektsproblemer øker i landet.

75% av sjømaten som konsumeres i markedet er importert. Nabolandene i regionen er viktige leverandører og re-eksportland for sjømat som ender opp i UAE. India, Vietnam, Myanmar, Pakistan og Kina er andre viktige leverandørland.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet