Følg Norges sjømatråd

Appetitt for norsk sjømat i Dubai

Pressemelding   •   sep 20, 2017 15:24 CEST

Seafex Dubai 2017

Sammen med 15 norske næringsaktører deltar Sjømatrådet denne uken på den største sjømatmessen i Midtøsten, Seafex Dubai.

Denne uken finner årets midtpunkt for sjømat i Midtøsten sted i Dubai. Som en del av satsning på nye markeder, er Sjømatrådet tilstede med norske eksportører som ønsker å videreutvikle potensialet for norsk sjømat i regionen.

Seafex er en del av Dubai International Hospitality Week, som det forventes at vil bli besøkt av 50 000 aktører innen retail, hotellbransjen og matindustrien.

Stort potensiale for sjømat

Befolkningen i de Forente Arabiske Emirater (UAE) spiser i gjennomsnitt 29 kilo sjømat per person per år, et tall som viser potensialet i markedet sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 20 kilo. Tilstedeværelse på Seafex, Midtøstens største handelsmesse innenfor sjømat, er et viktig steg for å forsikre at en større andel av befolkningen setter norsk sjømat på menyen.

- Midtøsten et interessant marked for fremtiden, som det er viktig å være en del av. Dermed er det avgjørende å få til godt samarbeid med Sjømatrådet og næringen generelt, sier Kolbjørn Pettersen, Sales Executive i Coldwater Prawns som er tilstede under messen.

Sterkere sammen

Ifølge markedsdirektør i Seaborn, Maria Elias Barroso, er Sjømatrådets arbeid spesielt viktig i markeder hvor befolkningen har lite kjennskap til norsk sjømat. Særlig i Midtøsten setter Barroso pris på en felles profilering av norsk sjømat, som for eksempel fellesstanden arrangert av Sjømatrådet for norske eksportører under Seafex. Kolbjørn Pettersen er også enig:

- Markedet oppfatter oss som en samlet enhet. Da får vi mer ut av satsningen som gjøres av sjømatnæringen generelt og de enkelte selskapene, sier Pettersen før Barroso legger til:

- I arbeidet med å utvikle nye markeder, må man dog ha tålmodighet. Det tar tid å etablere produkter som konsumentene velger å inkluder på menyen i hverdagen, Barroso fra Seaborn.

Hun bemerker seg likevel at år med målrettet arbeid har ført til at stadig flere mennesker har kjennskap til norsk sjømat i regionen og forventer en positiv utvikling for Seaborn i UAE for den resterende delen av 2017.

- Med tanke på viktigheten av turisme i UAE, kommer sjømat i UAE til å fortsette å være et interessant marked med økende potensiale, sier hun.

Norges sjømatråd er tilstede under Seafex i Dubai for tredje år på rad, som en del av satsingen på nye marked. Deltakelsen med en norsk fellesstand på Seafex er del av arbeidet for å skape en arena for nettverksbygging for de norske eksportørene. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet