Følg Norges sjømatråd

#torskefisk2017 - Hvor er hvitfisknæringen om 10 år?

Event

19
OCT
Clarion The Edge, Tromsø
 

Bli med på Norges største og viktigste torskefiskkonferanse

Det er et stort potensial for økt verdiskapning i torskefisksektoren, og flere selskaper fra både laksenæringen og importørleddet ønsker å ta del i denne utviklingen. 

Torskefiskkonferansen har vært arrangert i over 10 år, og er den viktigste møteplassen for torskefisknæringen i Norge. Konferansen setter dagsorden innen temaer som kvalitet, markedsarbeid, ressursforvaltning og verdiskapning. Her møter du deltakere fra alle deler av næringskjeden, i tillegg til offentlig forvaltning, FoU og finans.

Arrangører er Norges sjømatråd i samarbeid med Råfisklaget, DnB og Sjømat Norge.

Programmet

Informasjon om programmet følger her

Akkreditering for presse

Vennligst benytt akkrediteringsskjemaet du finner her

Velkommen!

Med hilsen

Norges sjømatråd