Følg Norges sjømatråd

Verdivekst for lakseeksporten i august

Pressemelding   •   sep 03, 2015 05:59 CEST

Norge eksportert laks for 3,7 milliarder kroner i august. Det er en økning på 411 millioner kroner eller 12 prosent mot august måned i fjor. Eksportert volum målt i produktvekt ble redusert med 3 700 tonn, eller 4 prosent, til 80 000 tonn.

Hittil i år er det eksportert laks for 29,4 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner, eller 4 prosent, mer enn for samme periode i fjor. Samtidig er det eksportert 23 000 tonn mer laks hittil i år, til sammen 654 000 tonn.

- Utviklingen i lakseeksporten viser at den norske laksenæringen er svært omstillingsdyktig etter at Russland, som var et viktig laksemarked, innførte importforbud også for norske matprodukter for over et år siden. I løpet av året med importforbud har laksenæringen økt eksporten til etablerte markeder som Storbritannia, Spania og Italia. Norske lakseeksportører får i tillegg god drahjelp fra en svekket norsk krone, sier Paul T. Aandahl som er analytiker for laks og ørret i Norges sjømatråd.

Høyere laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i august på 43,33 kroner. Det er 7,47 kroner høyere enn i august i fjor. Prisen i august var 1 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen i juli.

Verdivekst til EU

Norge eksporterte laks til EU for nær 2,8 milliarder i august. Det tilsvarer en økning på 17 prosent fra samme måned i fjor. Målt i produktvekt var det en reduksjon til EU på 2 prosent, til totalt 62 400 tonn. Det betyr at EU i august måned, tok imot 78 prosent av all norsk laks som ble eksportert. Polen og Frankrike var de største markedene for norsk laks i august.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 569 millioner kroner i august. Det er en økning på 4 prosent fra samme måned i fjor. Veksten drives av en høyere eksportpris. Samtidig er volumet redusert med 1 400 tonn, en nedgang på 12 prosent fra samme måned i fjor.

Det ble eksportert laks til USA for 199 millioner kroner i august. Det er en økning på 46 prosent fra august i fjor. Eksportert volum økte med nær 800 tonn til totalt 2800 tonn.

Reduksjon for ørreteksporten

Norge eksporterte ørret for 183 millioner kroner i august. Det er en økning på 37 millioner kroner, eller 26 prosent fra samme måned i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, økte med 32 prosent i august til totalt 4200 tonn. Hviterussland, Polen og Japan kjøpte mest ørret fra Norge i august, målt i volum.

Hittil i år er det eksportert ørret for 1,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 251 millioner kroner, eller 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet