Følg Norges sjømatråd

​Sjømatrådet effektiviserer driften

Pressemelding   •   apr 30, 2015 13:00 CEST

I dag presenterer Sjømatrådet en ny organisasjon, skapt for en mer effektiv drift og tilpasset Sjømatrådets nye strategi for de neste fem årene.

Styret i Norges sjømatråd har vedtatt ny strategi for de neste fem årene. I denne strategien prioriterer Sjømatrådet særlig fire retninger som sentrale for arbeidet de kommende år: For det første skal Sjømatrådet jobbe enda tettere og mer integrert med sjømatnæringen, slik at næringen kan bruke organisasjonens kunnskap og kompetanse for å skape konkurransefortrinn i de internasjonale markedene så vel som her hjemme. For det andre skal Sjømatrådet jobbe enda mer i direkte samarbeidsprosjekter med aktørene i næringen. Sjømatrådet skal jobbe videre med utviklingen av nye og eksisterende marked, og den fjerde retningen i strategien er å prioritere omdømme- og beredskapsarbeidet for norsk sjømat over hele verden.

Ny organisasjon og ledergruppe

Den nye strategien er bakgrunnen for at Sjømatrådet i dag presenterer en ny organisasjon med en ny ledergruppe.

– Mens vi jobbet med Sjømatrådets nye strategi ble det tydelig for oss at det er behov for viktige endringer i måten vi jobber på og hvordan organisasjonen er skrudd sammen. Det samme har kommet fram i evalueringen av Sjømatrådet og i høringsnotatet om markedsavgiften, og ikke minst i direkte samtaler vi har hatt med aktører i sjømatnæringen, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen.

Sjømatrådet har i sin nye organisasjon kuttet et sjikt av mellomledere og gitt de to fiskeriutsendingene Christian Bue Nordahl og Merete Kristiansen et regionalt ansvar og tatt disse to inn i ledelsen.

Asbjørn W. Rørtveit går inn som ny direktør for markedsinnsikt, mens Geir Bakkevoll overtar som ny kommunikasjonsdirektør.

Sjømatrådets nye ledergruppe består av:

 • Administrerende direktør, Terje E. Martinussen
 • Direktør for markedsføring, Børge Grønbech
 • Direktør for region 1, Merete Kristiansen
 • Direktør for region 2, Christian Bue Nordahl
 • HR-direktør, Rigmor Abel
 • Økonomidirektør, Steinar Øvergaard
 • Direktør for markedsinnsikt, Asbjørn Warvik Rørtveit
 • Kommunikasjonsdirektør, Geir Bakkevoll

 • – Sjømatrådet vil ha en operativ ledelse som er tett på arbeidet som skjer hjemme og ute i markedet, sier Martinussen. 

  Gjennom ny strategi og endring av arbeidsmetoder skal sjømatnæringen oppleve at Sjømatrådet er enda mer kundeorientert, resultatorientert og verdikjedeorientert, og sterkt opptatt av å skape merverdi for den norske sjømatnæringen.

  Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet