Følg Norges sjømatråd

Ønsker å utvide klippfisksesongen i Mexico

Pressemelding   •   nov 02, 2017 07:30 CET

Sjømatrådets Trond Rismo i mexicansk forretning som selger norsk klippfisk

Mexico er ett av landene som inngår i satsningen på utvikling av nye marked i Sjømatrådet. Nylig var representanter fra Norges sjømatråd i Mexico for å knytte kontakter med lokale aktører og sondere mulighetene for videre utvikling av markedet for norsk sjømat.

- I løpet av noen dager i Mexico har vi sammen med ambassaden møtt flere lokale importører, distributører og retailaktører interesserte i norsk sjømat. Det er stor interesse for norsk klippfisk her, men også fryst og fersk laks og torsk, sier Sjømatrådets landansvarlig for nye marked, Ingelill Jacobsen.

Markedsføringskampanje for bacalao

Julen er den viktigste tiden for bacalao i Mexico, og over 85 prosent av salget og konsumet foregår da. Tradisjonelt sett er det klippfisk av lange og klippfisk av torsk som eksporteres til Mexico. I år har det imidlertid vært knapphet på råstoff og prisene har gått opp.

- Julematen blir dyrere for mexicanerne i år, og næringen har derfor uttrykt et sterkt behov og ønske for markedsføringshjelp for norsk klippfisk, sier Jacobsen.

Under besøket presenterte Sjømatrådet, representert av Ingelill Jacobsen og bransjeansvarlig for torskefisk, Trond Rismo, markedsføringsmateriale og filmer fra det nye globale konseptet.

- Det ble svært godt mottatt av næringsaktørene i Mexico og vi tar sikte på kjøre en bacalaokampanje med materiell i butikk og reklamefilm i digitale medier fra midten av november og til litt uti januar, forteller Jacobsen. Hun legger til at mexicanske aktører også har uttrykt et sterkt ønske om å jobbe sammen med norske aktører og Sjømatrådet for å utvide sesongen for klippfisk utover julemiddagen. 

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet