Følg Norges sjømatråd

Fortsatt vekst i lakseeksporten

Pressemelding   •   jul 03, 2015 05:58 CEST

Norge eksporterte laks for 21,9 milliarder kroner i første halvår av 2015. Dette er den høyeste eksportverdien for første halvår som noensinne er registrert.

Tallene viser en økning i eksportverdien av norsk laks på 537 millioner kroner eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Eksportert volum målt i produktvekt viser en økning på 6 prosent, til 492 000 tonn.

- Vi ser en vekst i etterspørselen etter norsk laks i EU. Det er EU-landene som har mottatt det meste av laksen som ellers ville ha gått til Russland. Prisen på laksen har gått ned, men en svak norsk krone løfter verdien for norske eksportører, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

I juni eksporterte Norge laks for 3,8 millarder kroner, tilsvarende en økning på 15 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette tilsvarer et kvantum på 85 000 tonn laks målt i produktvekt, og er en økning på 3 prosent sammenlignet med juni måned i fjor.

Prisjustering

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var i første halvår på 41,14 kroner per kilo. Dette er 6 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Eksportprisen i juni var 41,01 kroner, som er 13 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for samme måned i 2014.

Sterk vekst til EU

Norge eksporterte laks til EU for 16 milliarder kroner i første halvår 2015. Dette tilsvarer en økning på 11 prosent fra samme periode i fjor. Eksportert volum målt i produktvekt var på 373 000 tonn, som tilsvarer en økning på 10 prosent sammenlignet med 2014. Målt i volum gikk i overkant av tre fjerdedeler av lakseeksporten til land i EU.

Polen er det største markedet for norsk laks i årets seks første måneder, med et eksportvolum på 63 000 tonn målt i produktvekt. Dette er en økning på 9 prosent fra i fjor.

Eksport til Øst-Europa reduseres

Eksporten av laks til Øst-Europa målt i verdi var i første halvår på 615 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 74 prosent. Volumet er redusert med 70 prosent eller 41 000 tonn, sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedårsaken til tilbakegangen er den russiske importstoppen.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte laks til Asia for 3,5 milliarder kroner i første halvår 2015. Det er en økning på 15 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten drives av en volumøkning på 20 prosent, til totalt 76 000 tonn i første halvår.

Eksporten av laks til USA kom på 1,2 milliarder kroner i første halvår 2015. Det er en økning på 27 prosent sammenlignet med fjoråret. Eksportert volum målt i produktvekt økte med 38 prosent til totalt 18 000 tonn.

Nedgang for ørret

Ørreteksporten minket med 272 millioner kroner eller 22 prosent første halvår, til en total eksportverdi på 962 millioner kroner. De største markedene for ørret fra Norge er Hviterussland og Polen.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet